Cu prilejul deschiderii noului an școlar, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, părintele Daniel a adresat un mesaj elevilor, profesorilor și părinților. Jurnalul de Ilfov îl prezintă parțial, în cele ce urmează.

„Biserica Ortodoxă Română are legitimi­tate istorică în domeniul educației, fiind prima instituție a poporului român care a contribuit considerabil la organizarea și dezvoltarea educației și a culturii naționale. Primele școli și tipografii din țara noastră au fost înființate de Biserică, iar primele opere cultural-artistice reprezentative au fost inspirate de credința cultivată de Biserică.  Și astăzi, valorile educaționale oferite de Biserică prin educația religioasă din școli sunt foarte necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a societății ro­mânești, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline. Actul educațional presupune implicare și responsabilitate, corectitudine și fidelitate față de idealurile unei educații integrale și permanente. Nu pot fi înlocuite valorile constante ale educației religioase, cu modele efemere ale umanismului autosuficient și antireligios, pentru a susține o pretinsă emancipare bazată pe vidul spiritual al secularizării, care provoacă în om un deficit de transcendență și de umanitate. Educația religioasă și morală îl învață pe copil și pe tânăr iubirea față de Dumnezeu și de oameni, credința, spe­ranța și solidaritatea, dreptatea și recunoștința față de părinți și față de binefăcători, dărnicia și hărnicia, sfințenia vie­ții și valoarea eternă a fiin­ței umane. (…) La început de nou an școlar, felicităm și binecuvântăm pe toți elevii și profesorii și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Învățătorul lumii, să caute cu milostivire asupra școlarilor și să le trimită în inimi, în minte și în grai, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, al cunoașterii și al științei, al credinței și al evlaviei, dăruindu-le lumina cunoștinței Sale, spre dobândirea a toată învățătura cea bună și folositoare!”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.