Opriţi violenţa în şcoli!

Venirea toamnei aduce de fiecare dată și emoțiile începutului un nou an școlar. Emoții pentru copii dar și pentru părinți deopotrivă (uneori parcă mai mult pentru părinți). Indiferent dacă suntem mici sau mari, simțim parfumul de “gutui amărui cu puf galben ca de pui”.  

Preot Cristian ­Burcea, protopop  al ­Protopopiatului Ilfov Nord

Și pentru că a învăța înseamna a ne face ­mari, a crește și a progresa, trebuie să ne bucurăm de venirea școlii. Copiii vor învăța mai mult ce înseamnă ascultarea, disciplina, vor învăța cum “să învețe”, cum să asimileze informațiile. Vor învăța să se organizeze prin gestionarea timpului pentru teme și pentru joacă atât de necesară copilăriei. Vor cunoaște prietenia dar și dezamăgirea, vor lega prietenii ce vor dura peste ani. Părinții vor învăța să își asculte copiii, să îi orienteze în drumul vieții, să aibă răbdare și să își amintească faptul că și ei au fost copii, neîndemânatici cu stiloul în mână, greoi la citire, emoționați și speriați de noul mediu fără părinți. În fața tuturor emoțiilor, grijilor și încercărilor, părinții și copiii au în Biserică un sprijin necontenit.

Biserica promovează cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu 

Față de grijile și provocările lumii, Biserica nu rămâne indiferentă, pentru că misiunea ei constă tocmai în vestirea Evangheliei lui Hristos în lume și a modului de viețuire în conformitate cu aceasta. Misiunea învățătorească a  Bisericii se întrepătrunde cu cea a școlii. Activi­tatea educațional-for­ma­tivă a Bisericii a fost rânduită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și de Sfinții Săi Apostoli, pentru ca oamenii să cunoască voia Sa și să o împlinească printr-o permanentă sporire duhovnicească: „Creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos” (2 Petru 3, 18). Biserica noastră înfăptuiește această lucrare misionară în diferite forme. Astfel, prin demersul educațional-formativ din cadrul orelor de religie, Biserica vine în ajutorul elevilor promovând cunoașterea lui Dumnezeu, a omului, a cosmosului, a valorilor moralei creștine, precum: prietenia, dragostea, pacea, dreptatea, reconcilierea, responsabilitatea, solidaritatea și cooperarea între semeni, ca principii de bază ale credinței creștine. Educația religioasă, realizată prin intermediul Bisericii în școală, reprezintă o șansă, care se oferă fiecărui elev, de aprofundare și cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu: „Ca (…) să aibă belşugul deplinei înțelegeri pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl și a lui Hristos” (Coloseni 2, 2). 

Părinți, fiți pentru copii exemple de corectitudine și moralitate 

Pentru o cunoaștere apro­fundată a învățătu­rilor evanghelice, dar și pentru punerea lor în practică în vremurile pe care le trăim, Biserica vine în întâmpinarea tinerilor dar și a părinților prin programe catehetice săptămânale care au loc în cadrul fiecărei parohii. În cadrul orelor catehetice, cei prezenți, prin dialog cu preotul care susține cateheza, pot afla răspunsuri la întrebări de suflet  ce îi frământă.  Îndemnăm părinții să-i încurajeze pe copii să fie apropiați de profesorii de religie și de toate cadrele didactice, să participe la orele de cateheză săptămânală organizate de către preoți în cadrul bisericilor. Îi îndemnăm de asemenea, să fie pentru copiii lor, exemple vii de corectitudine și moralitate, să își găsească timp pentru a-și asculta copiii, pentru a comunica cu ei, pentru a se ruga pentru ei și astfel pentru a se bucura cu adevărat de creșterea și realizările copiilor lor. 

Și dacă și copiii și părinții, vor da ascultare unii celorlalți, cu ascultare și dragoste față de Dumnezeu, drumul lor se va presăra cu amintiri de neuitat, cu diplome de absolvire și bucurie neprețuită a părinților pentru succesul copiilor lor.