Pe 22 martie a.c., Colegiul Prefectural Ilfov a votat ”Planul de măsuri privind desfășurarea normală a activităților economice și sociale în perioada Sărbătorilor Pascale 2018”.

Astfel, pentru protejarea stării de sănătate a populației, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Ilfov, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Ilfov – Serviciul de Control în Sănătate Publică, medicii veterinari zonali și Circumscripțiile Sanitare Veterinare Zonale (CSVZ), precum și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Ilfov vor urmări:

  • pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare:

– identificarea și monitorizarea tuturor fermelor sau gospodăriilor particulare de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum și a operatorilor din domeniul alimentar autorizați sanitar veterinar care desfășoară activități de procesare, depozitare, transport și co­mercializare;

– controlul stării de sănătate a animalelor și admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor sănătoase, crescute în gospodării, ferme și localități indemne de boli transmisibile;

– verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, în toate unitățile de tăiere aprobate;

– verificarea documentelor și a condițiilor privind transportul mieilor și a cărnii de miel;

– verificarea depozitării și comercializării cărnii de miel și interzicerea efectuării acestor operațiuni în spații improvizate, în care nu este asigurată o stare de igienă corespunzătoare;

– verificarea modului în care sunt marcate carcasele de miel cu respectarea legislației în domeniu;

  • verificarea condițiilor privind transportul, depozitarea și comercializarea ouălor, precum și a condițiilor de desfacere a acestora în piețele agroalimentare de către producătorii particulari, prin monitorizarea tuturor producătorilor și comercianților care valorifică ouă pentru consumul uman;
  • verificarea modului în care sunt respectate de către producătorii particulari condițiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea și comercializarea laptelui și a brânzeturilor în piețele agroalimentare și târguri;
  • verificarea modului în care sunt respectate condițiile stabilite de legislația în vigoare cu privire la transportul, depozitarea și expunerea spre comercializare a peștelui și a produselor din pește;
  • asigurarea permanenței la nivelul DSVSA Ilfov și CSVZ Ilfov, începând cu data de 26.03.2018 până pe 7.04.2018, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, și afișarea la sediile acestora a programului de lucru, persoana responsabilă și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare;
  • verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor de panificație, patiserie și cofetarie: condiții de igienă, starea de sănătate a angajaților – fișe de aptitudini, efectuarea cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă;
  • organizarea de acțiuni de control în piețe, târguri, magazine de desfacere a produselor din carne, unități de desfacere a produselor din lapte și în cele de patiserie-cofetărie;
  • verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea vopselei de ouă (încadrarea coloranților în lista celor admiși conform prederilor Ministerului Sănătății, declarații de conformitate, etichetare, încadrarea în data durabilității minimale stabilită de producător);
  • verificarea respectării prevederilor legale referitoare la conformitatea, modul de etichetare, prezentare, publicitate și comercializare a peștelui, preparatelor din pește preambalate și conservelor din pește; a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale; a produselor de patiserie și cofetărie;
  • asigurarea Serviciului de Relații cu publicul (inclusiv în zilele libere) la nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Ilfov, în vederea preluării și soluționării tuturor reclamațiilor/sesizărilor consumatorilor.

Climat de ordine și siguranță publică

Jandarmii și polițiștii ilfoveni vor participa alături de DSVSA Ilfov la executarea unor acțiuni comune, în scopul verificării respectării legislației în domeniul transportului și comercializării animalelor, produselor și subproduselor de origine animală ce pot constitui un risc pentru sănătatea publică. Pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță pu­blică se vor organiza acțiuni preventiv-operative punctuale, în funcție de concluziile analizelor tactice și evoluția fenomenului infracțional caracteristic acestei perioade, cu intensificarea activităților polițienești în zonele și mediile de interes: târguri, oboare, piețe comerciale, discoteci etc.

Se vor iniția activități preventiv-combative în do­­­meniul infracționalității stradale; se va menține ordinea publică pe timpul desfășurării slujbelor religioase, în zonele cu aflux mare de credincioși și se vor lua măsuri preventiv-operative pentru pre­­­venirea și combaterea infracțiunilor cu violență, a sustragerilor de animale și a altor categorii de furturi.

În paralel cu acestea, vor continua acțiunile de localizare și prindere a persoanelor urmărite și punerea în aplicare a măsurilor procedurale pentru diminuarea pericolului social, iar Poliția Rutieră va urmări adaptarea dispozitivelor sale, la orele și pe tronsoanele de drum cu risc crescut pentru siguranța circulației și fluidizarea și controlul circulației în punctele aglomerate.

Se vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică în zona lăcașurilor de cult din mediul urban/rural, pe timpul desfășurării slujbelor religioase organizate cu ocazia Sărbăto­rilor Pascale, dar și pe timpul desfășurării altor ma­nifestărilor cultural artistice în spațiul public, pre­gătite cu aceeași ocazie a Sărbătorilor Pascale.

Pompierii, la datorie

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov are stabilite ca măsuri exe­cutarea controalelor de prevenire a situațiilor de urgență la toate categoriilor de construcții și amenajări unde se vor desfășura slujbe religioase la care se înregistrează, potrivit tradiției, afluență mare de participanți, precum și la cele destinate cazării persoanelor în incinta mănăstirilor, accentuând pe necesitatea asigurării condițiilor de evacuare operativă a utilizatorilor și interzicerea organizării slujbelor religioase cu public numeros în biserici care au amplasate, la interior sau la exterior, schele.

Se vor verifica asigurarea condiţiilor pentru intervenţia operativă la stingerea unui eventual incendiu, prin menţinerea liberă a căilor de acces şi a accesului la hidranţii exteriori de incendiu (prin nepermiterea blocării acestora cu autobuze, microbuze, autoturisme etc.) şi asigurarea existenţei mijloacelor şi forţelor necesare.

Se vor elabora şi difuza, pentru ­informare pu­blică, materiale privind riscurile caracteristice manifestărilor din pe­rioada Sărbătorilor Pascale, măsurile de prevenire, precum şi ce conduită trebuie urmată pe timpul situaţiilor de urgenţă.