În cazul în care deținătorul animalelor a decedat anterior datei de 31.01.2013 moștenitorul poate solicita și încasa prima, dacă exploatația de bovine e înregistrată pe numele lui în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei. Acesta va depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus față de cele în menționate în Ordinul MADR 920/2013, actul care dovedește calitatea de moștenitor.

Dacă sunt mai mulți moștenitori, unul din moș­tenitori poate depune cererea de solicitare și încasa prima, dacă depune la dosar o procură notarială din partea celorlați moștenitori din care să reiasă calitatea și faptul că a fost delegat, împuternicit să solicite și să încaseze prima solicitată, precum și contul bancar în care să încaseze 

În cazul în care de­ținătorul animalelor din 31.01.2013 era persoană fizică și și-a schimbat ulterior forma de organizare în PFA/ÎI/ÎF sau în Societate Comercială sau invers, poate beneficia de primă. Acesta va depune la dosarul cererii de solicitare, în plus față de cele în menționate în Ordinul MADR 920/2013, documentele care atestă schimbarea formei de organizare. 

În cazul în care de­ținătorul de animale de la data de 31.01.2013 a transferat/vândut/donat ulterior animalele altei persoane, (animalele au rămas în aceeași exploatație – cazul: tatăl a cedat fiului animalele), solicitarea se face de către cel care primește transferul /donația în ba­za unui act notarial, din care va rezulta că ex­ploatația și animalele de­ținute de către cedent, la data de 31.01.2013, au fost transferate/donate. 

În cazul în care deţinătorul de animale este soţul PF/PFA, iar soţia PF/PFA deţine Cota de lapte pentru anul 2012-2013, deţinătorul animalelor la data de referinţă (soţul PF/PFA) beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, iar deţinătorul de Cotă de lapte pentru anul 2012-2013 (soţia PF/PFA) beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte.