În ședinta Colegiului prefectural, reunit pe 27 noiembrie a.c., a fost analizată activitatea desfășurată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Codrii Vlăsiei″ Ilfov pentru organizarea răspunsului în situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase specifice iernii.

Ilfovul, pregătit să lupte cu zăpada

Col. Radu Decebal Chifulescu, inspector şef al ISU ”Codrii Vlăsiei″ Ilfov, a prezentat modul în care sunt pregătite să intervină comitetele pentru situații de urgență, ISU Ilfov, Poliția și Jandarmeria din județ, administratorii căilor de comunicații și Direcția de Sănătate Publică Ilfov, în cazul situațiilor de urgență specifice perioadei de iarnă, generate de anumite tipuri de risc, ce se pot produce la nivelul județului, precum căderi abundente de zăpadă, viscol, temperaturi minime extreme, polei, ceață etc.

Coordonare comună cu Bucureștiul

Prefectul județului, Daniel Rășică a vorbit, la rândul său, despre recenta ședință a Comitetului mixt pentru situații de urgență București – Ilfov, reunit pe aceeași problematică, și a dat asigurări că, în urma discuțiilor purtate cu primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, în această iarnă se va realiza o intervenție unitară în caz de deszăpezire, cu o coordonare comună, fără a mai exista sincope. Potrivit prefectului, o problemă majoră a Ilfovului o reprezintă Șoseaua de centură, care, nu ridică probleme în ceea ce privește deszăpezirea, cât mai ales din cauza blocajelor provocate de autovehiculele de mare tonaj care derapează. Și în acest caz, este nevoie de utilaje speciale pentru îndepărtarea tirurilor derapate, de parcări suficient de mari pentru staționarea ulterioară a acestora, de asigurarea cazării șoferilor și a ocupanților autovehiculelor blocate etc. ”Sperăm ca, anul acesta, iarna să nu ne mai ia prin surprindere!”, a concluzionat prefectul.

Cine și cu ce se ocupă?

Pentru prevenirea producerii unor situații de urgență generate de iarnă, sau pentru înlăturarea efectelor acestora, în cazul în care deja s-au produs – e bine de știut care sunt entităţile abilitate să intervină.

Astfel, pentru prevenire, comitetele pentru situații de urgență (judeţean/locale) planifică şi pregătesc resursele şi serviciile pentru inter­venţia operativă; informează şi educă preventiv populația; avertizează populaţia despre stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora, monitorizează pericolele şi riscurile şi informează Centrul Operaţional al ISU Ilfov; analizează necesitatea restricționării sau închiderii unor sectoare de drum, împreună cu IPJ; stabilește persoanele responsabile pe plan local pentru intervenția în situații de urgență generate de fenomene meteo periculoase specifice iernii; țin evidența bazelor de deszăpezire organizate la nivelul autorităților locale, dotarea acestora cu utilaje și materiale de intervenție, precum și modul cum se acoperă deficitul din disponibilități locale (convenții cu operatori economici locali); identifică locuri de cazare temporară pe plan local – pentru adăpostirea persoanelor evacuate/sinistrate și, identifică, de asemenea, centrele de asistență socială organizate pe plan local pentru cazarea persoanelor fără adăpost.

Măsuri luate de autorități

Dacă situațiile de urgență s-au produs, comitetele județene și/sau locale asigură măsurile ne­cesare evacuării persoanelor din zonele afectate; organizează şi asigură cazarea şi mijloacele de subzistență pentru persoanele evacuate și a celor surprinse în trafic pe raza unităților administrativ teritoriale proprii; asigură menținerea în stare de funcționare a sistemelor de alimentare cu energie și utilități.

ISU Ilfov monitorizează pericolele și riscurile specifice iernii; în­știin­țează autoritățile abilitate cu privire la posibilita­tea manifestării fenomenelor meteo deosebite; verifică pregătirea tehnicii de intervenție; asigură condițiile necesare garării și eventual redislocării tehnicii de intervenţie în raport cu estimările și prognozele hidro-meteorologice; asigură buna desfășurare a activității în cazul constituirii grupei operative la nivelul județului; desfăşoară acţiuni de informare şi educare preventivă a populaţiei.

ISU monitorizează situațiile apărute

Pentru gestionarea situațiilor de urgență, ISU judeţean elaborează sinteze și rapoarte de informare a conducerii MAI, pe baza centralizării datelor și informațiilor primite din teren; monitorizează manifestarea și evoluția fenomenelor meteorologice periculoase; asigură căutarea, deblocarea și salvarea persoanelor cu sprijinul IJJ, MApN, IGAv; realizează, împreună cu IPJ, evidenţa persoanelor evacuate și acordă asistență medicală de urgență, cu sprijinul SABIF și a IGAv.

La nivelul IPJ Ilfov, prevenția se realizează prin monitorizarea practicabilității căilor de comunicații în scopul transmiterii cu operativitate a informațiilor referitoare la blocajele în trafic, urmărindu-se cu predilecţie zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor. Poliția rutieră poate interzice accesul sau poate devia circulația în zonele greu accesibile sau unde se pot înregistra blocaje ale căilor de comunicații, pentru a facilita activitatea utilajelor de deszăpezire, intervenţia serviciilor de urgenţă, precum şi pentru aprovizionarea cu resurse a comunităților potențial a fi izolate.

Jandarmii colaborează cu poliția și alte autorități

Inspectoratul Jude­țean de Jandarmi participă la acțiuni de informa­re a populației; sprijină acțiunile Poliţiei rutiere privind restricționarea/interdicția traficului auto; verifică și pregătește resursele proprii. Când fenomenele meteo nefavorabile s-au produs, jandarmii ilfoveni sprijină acţiunile de căutare, evacuare şi salvarea persoanelor; informează populația cu privire la riscurile la care se expune; urmăresc respectarea măsurilor de interdicție impuse de autorități; constituie patrule destinate căutării și salvării persoanelor fără locuință și asigură restabilirea ordinii publice.

CNADNR, CJI, primării din Ilfov – mențin permanent practicabile căile de comunicații rutiere prin împrăştierea de materiale antiderapante; restricționează sau închid unele sectoare de drum, împreună cu IPJ, verifică utilajele şi materialele de intervenție, concomitent cu asigurarea operativităţii acestora.

Direcţia de Sănătate Publică asigură monitorizarea stării de sănătate a populaţiei pe timpul manifestării tipurilor de risc; valorificarea și actualizarea permanentă a evidenței persoanelor cu probleme medicale (dializă, gravide etc.); pregătirea unităţilor spitaliceşti în vederea gestionării corespunzătoare a unor situaţii de urgență de tipul îmbolnăvirilor în masă și/sau a epidemiilor/pandemiilor; verificarea şi completarea stocului de medicamente, instrumentar medical şi vaccinuri antigripale.

Militarii, la datorie

Și unităţile MApN pot interveni cu forţe și mijloace proprii, în zonele afectate de dezastru, la acţiunile de limitare și înlăturare a efectelor acestora; asigură sprijinul logistic pentru organizarea și desfășurarea evacuării populaţiei și a bunurilor materiale, amenajarea locurilor de primire și cazare a persoanelor; asigură asistenţă medicală răniţilor și persoanelor afectate de dezastre.