Departamentul Programe și Proiecte Europene din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a organizat, la Brănești, la sediul Casei Corpului Didactic, consfătuirea anuală 2014-2015. Profesorii coordonatori de proiecte implementate cu fonduri europene au vorbit, cu această ocazie, despre satisfacția derulării unor astfel de programe, despre schimbul de idei care se realizează între partenerii din cadrul acestor proiecte, sau despre relațiile de prietenie care se leagă pe parcursul derulării acestora. 

La unison, s-a concluzionat că toate proiectele au avut un singur scop – atins cu succes – creşterea calităţii actului educaţional în unităţile şcolare din judeţul Ilfov.

”Cuvinte diferite sub același soare”, la Voluntari

Derulat, timp de doi ani, de către Școala nr. 1 din Voluntari, în parteneriat cu școli din Țara Galilor, Franța, Turcia, Polonia și Spania, proiectul multilateral Comenius ”Different words under the same sun” a urmărit dezvoltarea calității predării în școli, prin schimbul de experiențe educaționale și utilizarea unor metodologii diferite. Prof. Marian Lupu și-a amintit, cu umor, despre cererea profesorilor din școala spaniolă de a primi caiete liniate, așa cum au elevii români în clasele mici, despre numărul mare de elevi din clasele din școlile turcești, dar a și povestit, impresionat, cum francezii au o zi pe săptămână dedicată educației în afara școlii.

Pocy de Domnești

Pocy a fost mascota Proiectului ”Fit for Europe – good for us”, implementat de Şcoala Gimnazială nr. 1 Domneşti, între 2012-2014, în coordonarea unei școli din Germania și în parteneriat cu alte școli din Spania, Italia, Polonia, Suedia și Franța. Elevii și profesorii au avut ocazia de a învăța împreună, de a lucra împreună și chiar de a locui împreună. Au aflat lucruri noi unii despre alții, au descoperit că, deși asemănători, sunt totuși …diferiți.

Educație nonformală, la Otopeni

Proiectul Comenius Regio ”Non formal and informal education through ICT” a fost implementat de Liceul Teoretic ”Ion Petruş” din Otopeni, în parteneriat cu școli de stat și private din Malta. Principalele obiective ale proiectului au urmărit formarea cadrelor didactice pentru a utiliza în predare metode de educație nonformală și informală asociate cu TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor), realizarea împreună cu elevii a unor materiale multimedia ilustrând aceste tipuri de educație, promovarea schimburilor interculturale prin vizite de studiu între țările partenere, promovarea parteneriatelor și îmbunătățirea cooperării în domeniul educației.

Profesori pregătiți, elevi performanți

Despre proiectul Leonardo da Vinci „Îm­bunătățirea com­petențelor digitale pentru profesioniștii în educație în scopul obținerii per­formanței elevilor”, proiect de formare profesională derulat pe parcursul anului școlar anterior, implementat de IȘJ Ilfov, a vorbit prof. dr. Daniela Barbu, inspector școlar pentru proiecte și programe educaționale. La finalul proiectului, me­todiștii și inspectorii șco­lari care au format grupul țintă au reușit să-și îmbunătățească considerabil cunoștințele în domeniul IT, dar să-și formeze și noi competențe. Rezultatele proiectului vor fi utilizate – ca profesor metodist – în activitatea de formare continuă a personalului didactic din școlile ilfovene, ca inspector școlar, în activitatea de îndrumare şi control desfăşurată în unităţile de învățământ din judeţ, iar ca profesor, evident, în activitatea didactică desfășurată la clasă.

Grijă pentru seniori

Prof. dr. Florin Petrescu, directorul CCD Ilfov, a prezentat proiectul ASTRA – Grundtvig, destinat profesorilor seniori, din școală, sau din afara ei. Partenerul intern al CCD în proiect este Consiliul Județean Ilfov, iar partenerii externi sunt din Italia și Bulgaria. ”Vrem să mulțumim într-o formă fizică și intelectuală profesorilor seniori și mai ales să combatem discriminarea acestei categorii ocupaționale – spre exemplu, în cazul angajării – pe criterii de vârstă. Profesorii seniori au competențe care merită transmise mai departe, generațiilor tinere. S-a înființat o asociație a profesorilor seniori din Ilfov, aceștia se întâlnesc din când în când, beneficiază de o serie de mobilități, fac cursuri pentru competențe TIC etc.”, a explicat Florin Petrescu.

Olga Gudynn, implicare activă

Nu în ultimul rând, din partea unei unități de învățământ private – Olga Gudynn International School – micii beneficiari ai proiectelor europene derulate aici – elevii – și-au prezentat câteva dintre rezultate. Matei, Andrei și Ilinca au venit cu machete construite de elevii școlii, în cadrul proiectelor UNESCO și Comenius mobilități. Au fost amintite, în acest context, proiectele mai noi – ”Din grădina toamnei”, ”O zi din viața mea”, ”Familia mea este cea mai frumoasă”, sau programul ”Prima mea carte – Ediția a XI-a”.