Pentru a simplifica procesul de conformare voluntară a contribuabililor,  Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat un ordin prin care aceștia ar putea fi obligați să depună principalele declarații fiscale doar prin intemediul internetului, a anunțat instituția printr-un comunicat.

Astfel, prin Ordinul pre­ședintelui ANAF nr. 2520 /2010 a fost introdusă obligația depunerii declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pentru contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și posibilitatea utilizării acestei metode de
către celelalte categorii de contribuabili, ca metodă alternativă de depunere a de­cla­rațiilor fiscale.

Prin urmare, din 2011, se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin formularul 112, declarațiiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, de către toate persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, potrivit legii.

Persoanele fizice fac excepție de la aceste prevederi

Potrivit dispozițiilor art.103 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propune introducerea obligației depunerii prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a principalelor declarații fiscale, de către toate categoriile de contribuabili. Fac excepție de la obligația transmiterii prin mijloace electronice declarațiile de impunere depuse de către persoanele fizice și utilizate în procesul de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii”, se mai arată în comunicat.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.361