Pro Car SES 8 Societate Cooperativă este o structură de economie socială (SES 8) înființată în cadrul proiectului ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” PROCOR ID POSDRU/173 /6.1/S/14720, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”.

Având în vedere că activitatea de economie socială diferă de activitatea tradiţională de tip capitalist, care are drept raţiune ultimă maximizarea rentabilităţii capitalului in­vestit sau al profitului, în cadrul Pro Car Service maximizarea profiturilor nu constituie un obiectiv primordial, ci este vectorul care va conduce la crearea și consolidarea locurilor de muncă, la dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru grupurile vulnerabile și, implicit, la o creștere economică durabilă.

PRO CAR își propune să devină un nume important în domeniul economiei sociale acționând competitiv pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor, pentru obținerea avantajului necesar sus­ținerii afacerii și totodată pentru promovarea de servicii sociale către grupurile vulnerabile. În acest scop  PRO CAR SES 8 va oferi clienților soluții complete de diagnostic, reparații și întreținere auto, la un înalt nivel calitativ și profesional, concomitent cu dezvoltarea socială, economică şi profesională a membrilor și angajaților societății cooperative, pro­motoare a valorilor uma­­ne și deschisă spaţiului european.

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă va desfăşura ac­tivităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări, de prestări de servicii, socio – educaționale pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile, culturale precum şi orice alte activităţi permise de lege.

Mai multe detalii despre activitățile Pro Car Service le puteți găsi pe www.procarservice.ro

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Titlul proiectului: ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCOR

Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social

 

ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201