Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze Măsura 121, adresată celor care vor să dezvolte fermele de familie, APDRP a pus la dispoziţia doritorilor, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic. 

Beneficiarii vor putea opta între şase proiecte tip: pentru ferma de vaci destinată producţiei de lapte – maximum 20 de capete; ferma de legume în câmp – maximum 2 de hectare; ferma de legume în spaţii protejate – cel mult 1000 de metri pătraţi; livada de pomi şi arbuşti fructiferi – maximum 5 hectare; ferma pentru creşterea păsărilor – maximum 4.000 de capete; ferme de creştere şi îngrăşare porci – maximum 100 de capete.

Pentru a putea utiliza proiectele model ale investițiilor finanțabile prin Măsura 121 (sesiunea iunie – iulie 2013), fermierii trebuie să acceseze Ghidul Solicitantului, Versiunea 11, aferent Măsurii 121, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor și criteriilor de accesare. Atât proiectele, cât și planșele arhitecturale ale proiectelor care prevăd construcții, sunt orientative.

Fiecare solicitant va adapta planșele de arhi­tectură pentru propria in­vestiție conform soluției tehnice adoptate. Pentru mai multe informații, fermierii pot consulta site-ul APDRP.

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat, din 25 iunie, o sesiune de depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“, care se adresează fermelor de familie.  Pentru aceasta au fost  alocate 50 milioane euro. Se estimează că vor putea fi finanţate aproximativ 1.000 ferme de familie. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 125.000 euro, din care până la 50.000 euro sprijin nerambursabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Pot depune proiecte persoane fizice, cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de benefi­ciari eligibili în cadrul măsurii 121.