MADR informează că Executivul a aprobat o Ordonanță de Urgență  pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi completarea OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare și o Hotărâre de Guvern pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

OUG întăreşte rolul prioritar al sectorului de irigaţii din România şi urmăreşte, în principal, protejarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prin încredințarea acesteia către organizaţiile şi federaţiile de udători sub formă de comodat şi nu în proprietate ca până acum. Urmează ca, după o perioadă de 5 ani, acestea să poată primi în proprietate respectiva infrastructură, numai dacă fac dovada exploatării şi întreţinerii corecte a acestora. „Aceste reglementări urmăresc responsabilizarea organizaţiilor şi federaţiilor, ştiut fiind că în cazurile în care infrastructurile de irigaţii au fost acordate cu titlu gratuit acestea au fost supuse unui proces de degradare continuu”, se spune în comunicat. Totodată Ordonanța prevede, tot ca măsură de protecţie, constituirea de către federaţii a unei garanţii în contul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise, ANIF având dreptul de a reţine garanţia dacă acestea nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-primire. 

 O altă măsură importantă o reprezintă includerea ANIF în lista operatorilor pe piaţa energiei. Agenţia va putea efectua activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, fapt care va putea conduce la un preţ scăzut al energiei furnizate beneficiarilor.