Răspuns la ”șantajul transportatorilor”. STB – mai devreme, în Ilfov!

⬤ Asistență BIRD pentru strategia Orizont 2020-2030 ⬤ Se caută administrator pentru ”Ilfov Business Hub” ⬤ A doua opinie medicală – gratuit, de la Istanbul, pentru ilfovenii care beneficiază de serviciile Spitalului Județean
⬤ S-au stabilit prețurile medii la produsele agricole, pentru 2019

Ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 24 octombrie a.c., a avut o ordine de zi ”bogată”, cu 28 de proiecte, toate fiind adoptate. În debutul discuțiilor, președintele CJI, Marian Petrache, a dorit să ofere detalii despre întâlnirea avută, în aceeași zi, cu primarii din județ, reprezentanții serviciilor de asistență socială, ai Institutului de Politici Publice și cu șefii Societății de Transport București (fosta RATB). Principalul subiect abordat a vizat ”șantajul transportatorilor privați”, care au anunțat că vor renunța, de la 1 noiembrie 2018, la cursele pentru care au licență până la sfârșitul anului. ”Acest lucru va însemna că STB va prelua cursele preorășenești mai devreme decât era stabilit”, a explicat Petrache, care a adăugat că acțiunile CJI nu sunt întreprinse împotriva cuiva, ci în interesul cetățenilor.

Articol apărut în Jurnalul de ilfov, ediția print, nr. 426

 

Un alt aspect discutat a fost gestiona­rea deșeurilor, iar repre­zen­tanții CJI au anunțat că lucrează la un Plan de Gestionare a Deșeurilor, iar până la finele anului vor depune la Ministerul Fondurilor Europene o solicitare de finanțare pentru implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor (pubele de colectare selectivă, mașini de transport, stații de sortare și de tratare). Administratorul public al județului, Irinel Scrioșteanu, i-a îndemnat pe toți primarii să se înscrie în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov. Până acum au aderat la acest organism 32 din cei 40 de edili. Aleșii locali din Ilfov au vorbit și despre Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale. Discuțiile s-au axat pe reducerea numărului de copii care intră în sistemul de protecție socială și pe reintegrarea în familii a celor aflați în centrele de plasament. Primarii au fost încurajați să trimită puncte de vedere privind Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale – pusă în dezbatere publică – și să găsească un model de lucru comun cu Direcțiile de Protecție a Copilului.

Demersuri, pentru drumuri județene mai bune

Trecându-se la ordinea de zi a ședinței de Consiliu, primul proiect de hotărâre aprobat de consilierii județeni a vizat decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării (de utilitate publică de interes județean) ”Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”. Și, tot legat de drumuri, s-a votat proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 28/2018 privind darea din administrarea CJI în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 (km. 0+000 – km. 2+025) DJ 301 (km. 2+070 – km. 4+888) DJ 300 (km. 0+000 – km. 2+493) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon. Apoi, s-au aprobat solicitările de retransmitere a sectorului de drum național – DN 1M, km. (0+000 – 1+313), anterior DJ 111 (km. 3+237 – km. 4+550), din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, prin ­CNAIR, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea CJI și retransmiterea sectorului de drum național, DN 1L, km. 0+000 – 4+600, anterior DJ 101M (km. 0+000 – 4+600), de asemenea, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului și administrarea CJI și declararea lor din categoria drumurilor de interes național în categoria drumurilor de interes județean.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, un reper în sănătate!

La Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, despre care președintele CJI a avut numai cuvinte de laudă, spunând că a devenit un reper în sănătate în Regiunea București-Ilfov, s-a aprobat transformarea unor posturi din statul de funcții, ca urmare a susținerii și promovorii exa­menului pentru gradul de medic primar, respectiv chimist principal. În sala de ședințe s-a aflat directoarea spitalului din Buftea, Florentina Rudeanu, dar și directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, dr. Arghir – Vasile Ciobotaru – căruia Petrache i-a recomandat să urmărească evoluția spectaculoasă în bine a spitalului din Buftea și ­să-i ajungă repede din urmă. Amintim că, la Buftea, Secția de Obstetrică-Ginecologie dispune de săli de operație complet utilate, cu sistem de chirurgie minim invazivă (laparoscop, histeroscop, sistem de electrocoagulare vasculară, aparat de radiologie mobil pentru sala de operație), iar Departamentul de Neonatologie este modernizat și dotat cu incubatoare, lămpi de fototerapie, monitoare pentru nou-născuți, aparat pentru screeningul auditiv al nou-născutului, aparat de ventilație asistată, iar până la sfârșitul anului va avea în dotare și un ecograf ultraperformant. Compartimentul de chirurgie generală dispune, de asemenea, de aparatură performantă (laparoscop, endoscop, sistem de electrochirurgie, aparat de anestezie, sală de operații complet echipată) astfel încât să asigure o gamă largă de servicii medicale moderne, iar toate aceste investiții au fost făcute exclusiv din fondurile primite de la CJI.

Spitalul are în structura organizatorică 50 de paturi pentru spitalizarea continuă și 10 paturi spitalizare de zi, laboratoare de analize medicale, radiologie și imagistică medicală, dar și un ambulatoriu integrat cu 7 cabinete în specialitățile Cardiologie, Medicină Internă, Obstetrică-Ginecologie, Chirurgie Generală, Neurologie, Pediatrie și Diabet zaharat, Nutriție și boli metabolice. Unitatea spitalicească are contracte de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov oferind astfel servicii pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi, consultații și servicii în ambulatoriul integrat al spitalului, servicii radiologice și investigații de laborator. Aceste servicii sunt asigurate atât în baza biletului de trimite de la medicul de familie, cât și pentru cazurile de urgență medico-chirurgicală. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea a fost redeschis de CJI în 2012, după ce activitatea spitalului, denumit înainte Spitalul Orășenesc ”Dr. Maria Burghele”, fusese suspendată. Posibilitatea oferirii unor servicii de calitate prin dotare cu aparatură performantă și supra-specializarea personalului medical au dus la creșterea adresabilității serviciilor spitalului către populație, de la 19.179 consultații/servicii în 2013 la 36.626 în 2017. Astfel, dacă în cele 3 luni de activitate din 2012 la Spitalul din Buftea se nășteau 57 de copii, în primele 9 luni ale lui 2018 aici au fost aduși pe lume 459 de bebeluși. Numărul internărilor a crescut de 5 ori, iar dacă la redeschiderea spitalului erau angajați 18 medici și 38 personal mediu-sanitar, acum sunt 28 de medici și 58 de cadre medii.

Asistență tehnică din partea BIRD

În continuare, a fost aprobată încheierea unui Acord de asistență tehnică dintre județul Ilfov, între CJI și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), valoarea serviciilor prestate de către aceasta din urmă neputând depăși 400.000 euro.

Banca va acorda asis­tență beneficiarului (CJI) prin furnizarea de in­formații tehnice care ­să-l sprijinine în elaborarea unei Strategii de dezvoltare a județului Ilfov pentru perioada 2020-2030, va oferi asistență tehnică aplicată echipei care lucrează la elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului (PATJ), va sprijini beneficiarul în identificarea modalităților prin care zona Măgurele poate deveni atât un centru de cercetare și dezvoltare, cât și un centru regional și național de creștere economică și va oferi sprijin în elaborarea unei liste de prioritizare a intervențiilor strategice propuse, care ar putea fi întreprinse de CJI sau de alte părți interesate.

Cooperare româno-turcă, la Spitalul Județean

În ședința de Consiliu s-a votat, de asemenea, ”pentru” întreprinderea demersurilor lega­le oportune încheierii unor cooperări, de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, în scopul acoperirii unor segmente de dezvoltare. Este vorba de un protocol de colaborare între unitatea medicală ilfoveană și Group Florence Nightingale ­Hospital – care cuprinde 7 spitale de vârf localizate în Istanbul, Turcia, care prevede, spre exemplu, programe de vizită ale echipelor medicale din cadrul Group Florence ­Nightingale Hospital în vederea consultanței medicale oferite pacienților cu o cazuistică gravă și complexă din cadrul Spitalul Județean. Sau, Spitalul Județean va recomanda către spitale turcești ale grupului pacienții ilfoveni care nu pot fi tratați în cadrul unității medicale din București. Group Florence Nightingale Hospital va asista echipele medicale de la Spitalul Județean cu schimb de experiență, prin programele Erasmus. Și poate că cel mai important element îl reprezintă faptul că specialiștii din Group Florence Nightingale ­Hospital vor oferi, gratuit, o a doua opinie medicală pentru pacienții Spitalului Județean.

Acest ­parteneriat va permite Spitalului Jude­țean să beneficie­ze gratuit de acces la know-how spitalicesc de vârf mondial, la suplimen­tarea de standarde de vârf și la diagnostic și tratament aplicate la nivelul acestui grup cu recunoaștere internațională, echivalentul celebrelor clinici din Viena, Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie.

Se caută administrator pentru incubatorul de afaceri ”Ilfov Business Hub”

Consilierii județeni au fost ”pentru” începerea procedurii de selecție a unei entități juridice ca administrator al incubatorului de afaceri cu portofoliu mixt ”Ilfov ­Business Hub”. CJI este membru fondator al Ilfov Business Hub, iar obiectivele strategice ale acestui incubator sunt atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri, sprijinirea mediului antreprenorial în zonele urbane și rurale ale județului, crearea unui mediu de afaceri în județul Ilfov favorabil dezvoltării și creșterii întreprinderilor mici și mij­locii sau consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă față forțelor concurențiale și competiției internaționale.

Condiții pentru ad­ministrator:

1 Să creeze un mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici și mijlocii, stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar;

2 Să fie persoană juridică și să îndeplinească cumulativ condițiile:

  • să fie înregistrat ca operator economic, persoană juridică, conform legii în vigoare, ori ca patronat sau sindicat, întregistrat, de asemenea, conform legilor în vigoare;
  • să nu fie în stare de faliment sau lichidare;
  • să dețină personal cali­ficat, cu experiență în managementul afacerii, cuprinzând modul de autofinanțare a incubatorului (criterii);
  • să prezinte planul de dezvoltare a incubatorului, cuprinzând modul de autofinanțare a acestuia (criterii);
  • să prezinte strategia de monitorizare a rezidenților incubatorului pe parcursul a 2 ani post-incubare (criterii);
  • firma să aibă minimum 30 de luni experiență în managementul și gestionarea bugetelor pentru dezvoltarea și/sau gestionarea/administrarea unei infrastructuri de sprijin a afacerilor (hub, parc industrial, incubator de afaceri etc);
  • să aibă experiență în formarea antreprenorială pentru minimum 1.000 de persoane.

Valoarea estimativă fără TVA a contractului de prestări servicii privind administrarea incubatorului de afaceri cu portofoliu mixt ­Ilfov ­Business Hub pentru o perioadă de 3 ani este de 1.420.000 lei.

Curățenie în vegetația forestieră de la marginea drumurilor județene

S-a mai aprobat tăierea arborilor, valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene din județul Ilfov și realizării de noi plantații rutiere pe aliniamentele acestora. ”Pe aliniamentele drumurilor județene de pe raza județului Ilfov se întâlnesc arbori cu vârsta biologică înaintată și stare avansată de degradare fiziologică, precum și arbori complet depreciați, care prin factorul de risc pe care îl implică se dovedesc a constitui reale surse de pericol. Totodată, acești arbori conferă un aspect inestetic imaginii de ansamblu a drumurilor județene (…)”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre supus aprobării consilierilor județeni.

Prețuri medii

Au fost aprobate prețurile medii la produsele agricole pentru anul 2019. Acestea sunt de: 0,57-0,62 lei/kg la grâu, 0,50-0,55 lei/kg la orz, 0,53-0,60 lei/kg la porumb, 1,30-1,40 lei/kg la floarea soarelui, 1,40-1,50 lei/kg la soia și de 1,40-1,50 lei/kg la rapiță.