Un pic stufoasă ca organizare, Uniunea Europeană este alcătuită din diverse organisme care iau decizii pentru fiecare ţară din cele 27 câte sunt membre. Să le descoperim pentru a evita confuziile.

Cine stabilește priorităţile?

Consiliul european este cel care oferă Uniunii Europene direcţia politică globală, dar, Consiliul nu are puterea de a adopta legi. Condus de un pre-şedinte – acum este belgianul Herman Van Rompuy – Consiliul este alcătuit din şefii de state şi de guverne ale ţărilor membre şi din preşedintele Comisiei. Consiliul European se reuneşte cel puţin o dată pe trimestru iar durata şedinţelor poate fi şi de câteva zile. Sediul Consiliului European este la Bruxelles iar Herman Van Rompuy a fost ales în în 2009 pentru a deveni primul preşedinte permanent al Consiliului. Van Rompuy este la al doilea mandat care a început la 1 iunie 2012 şi se va termina la 30 noiembrie 2014.

Cine elaborează legislaţia?

În procesul legislativ există trei instituţii implicate:

 Parlamentul European alcătuit din deputaţi aleşi prin vot universal direct, care reprezintă cetăţenii europeni. Preşedintele Parlamentului European este neamţul Martin Schultz, ales în 17 ianuarie 2012. Sediul Parlamentului European este stabilit în trei oraşe: Bruxelles (Belgia), Luxemburg (din statul cu acelaşi nume) şi Strasbourg (Franţa). Serviciile administrative (inclusiv secretariatul general) sunt în oraşul Luxemburg. Şedinţele au loc la Strasbourg şi Bruxelles, iar reuniunile comisiilor parlamentare au loc, de regulă, la Bruxelles.

 Consiliul Uniunii Europene care reprezintă guvernele statelor membre. Preşedinţia Consiliului este asigurată alternativ de fiecare stat membru, conform unui sistem de rotaţie, în perioada ianuarie-iunie 2013 la conducere fiind Irlanda. România va prezida în perioada iulie-decembrie 2019. Consiliul Uniunii Europene are sediul la Bruxelles şi  nu trebuie confundat cu Consiliul european şi Consiliul Europei.

 Comisia Europeană care reprezintă interesele Uniunii în ansamblu. Condusă acum de portughezul José Manuel Barroso, are în componenţă 27 de comisari, câte unul pentru fiecare stat membru iar România este reprezentată prin Dacian Cioloş care se ocupă de agricultură şi dezvoltare rurală. Comisia Europeană are sedii la Bruxelles şi Luxemburg şi are reprezentanţe în fiecare ţară membră a Uniunii Europene şi delegaţii în capitalele lumii.

Deviza ș i tema anului 2013

“Uniţi în diversitate” este deviza care caracterizează maniera în care cetăţenii europeni s-au adunat pentru a crea Uniunea Europeană pentru a lu-cra în favoarea păcii şi prosperităţii, îmbogăţindu-se din diversele culturi, tradiţii şi limbi vorbite ale continentului.

2013 este anul european al cetăţenilor iar tema o constituie drepturile şi avantajele concrete care rezultă din faptul de a fi cetăţean al Uniunii Euro-pene. Spoturile TV privind dreptul consumatorului fac parte din acest an al cetăţenilor.