La sat sau la oraș, copii, tineri sau bătrâni, oricine poate fi, oricând, în primejdie. Sfântul Ilie, îngerul întrupat care aduce ploaia și alungă seceta ne ocrotește pe toți cei ce trăim cu iubire de Dumnezeu. Iată, una dintre rugăciunile care ne feresc de furtuni violente, inundații, cutremure, foamete și boli severe! Trebuie doar să o rostim Marelui Prooroc cu suflet curat, credință deplină și dorința de a ne îndrepta viața.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 558, ediția print

20

Preamărite și preaminunate Proorocule al lui Dumnezeu, Ilie,

Care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească,

Fiind ridicat la Cer cu trupul într-un car de foc,

Acum sălășluind în locașurile raiului

Și stând în fața tronului Împăratului Ceresc,

Auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii,

Care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane,

Și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni,

Să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate

Și cu atotputernica Sa bunăvoință,

Să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului,

Îndrumâdu-ne spre tot lucrul bun,

Ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor

Și a patimilor noastre,

Sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții,

Duhul iubirii de aproapele nostru,

Al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii,

Al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu

Și al izbăvirii aproapelui.

Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule,

Năravurile cele rele ale lumii,

Ce întinează neamul creștinesc

Prin necinstirea credinței  dreptslăvitoare,

Față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului,

Aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule,

Prin mijlocirea ta către Domnul,

Dreapta mânie a lui Dumnezeu,

Apără orașele, satele și țara noastră,

De secetă, de foamete,

De furtuni năpraznice, de cutremur,

De boli și răni aducătoare de moarte,

De neînțelegeri între frați,

De năvălirea asupra noastră a altor neamuri ,

Și de războiul cel dintre noi.

Prin rugăciunile tale, preamărite,

Întărește poporul nostru binecredincios

Și ajută-l în toate faptele lui bune.

Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu,

Păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu,

Purtare de grijă pentru mântuirea sufletească,

Înțelepciune în purtare și învățătură,

Cucernicie și tărie în ispite,

Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice,

În Împărăția lui Dumnezeu

Și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

Căruia I se cuvine cinste și închinăciune,

Împreună cu Tatăl Cel fără de început

Și cu Preasfântul Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor, 

Amin!