Centrul Județean Ilfov al APIA a făcut un prim bilanț al stadiului în care se află campanie de depunere a cererilor pentru Plățile Naționale Complementare Directe (PNDC) pentru anul 2013. Concluziile ni le-a oferit  Ioan Nicuț, directorul executiv al acestei instituții

Pentru PNDC pentru sectorul zootehnic, la speciile ovine și caprine, până la data limită de 30 aprilie, au fost depuse 162 de cereri de plată, pentru 41.443 capete de animale. Dintre acestea, 100 de cereri au fost pentru 9.553 capete caprine, iar 92 pentru 31.890 ovine. „Cei care au depus cererile respective trebuie să știe că în perioada 3 mai – 3 august se vor face controale la adresa menționată în cerere, perioadă în care solicitanții trebuie să mențină în exploatațe efectivul de animale pentru care au solicitat prima”, ne-a spus Ion Nicuț. Totodată, APIA Ilfov reamintește că anul de cotă 2012/2013 s-a incheiat la 31 martie 2013, iar declaraţiile anuale trebuiau completate şi depuse la centrele APIA până la data de 14 mai 2013, inclusiv, fără penalizări. Aceste declaraţii anuale trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe. „Trebuie precizat, de asemenea, că producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii vor transmite, împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal, chiar şi după data de 14 mai 2013”, a adăugat dl Nicuț.

S-au comasat fermele

În 15 mai s-a încheiat perioada de depunere a cererilor pentru care nu se percep penalizări. Așadar, între 1 martie și 15 mai, au fost depuse 3.087 de solicitări, cu 242 cereri mai puțin față de anul trecut, când, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 3.329 de cereri. În ceea ce privește suprafața pentru care s-au solicitat aceste plăți, se constată o creștere a acesteia. Astfel, suprafața pentru care s-au solicitat bani a ajuns la 71.564,05 ha, cu 3.581,92 de hectare mai mult decât în 2012. „Acest lucru dovedeşte că fermele s-au comasat. S-au depus 183 de cereri la Centrul județean. Anul trecut, pentru fermele de peste 50 de hectare au depus 172 de fermieri, ceea ce dovedește că diferența de 11 cereri atestă faptul că solicitanții și-au comasat terenurile”, a subliniat dl Nicuț.

APIA Ilfov ține să reamintească celor care, din anumite motive au întârziat la depunerea cererilor, că după 15 mai se aplică la suma totală de plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întărziere. După data de 11 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul.