Pe 8 iulie a.c., în prezența premierului Victor Ponta, ministrului Muncii, Rovana Plumb și ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici,  s-a lansat ghidul privind dezvoltarea economiei sociale, aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1.

Având o valoare de minim 50.000 euro, maxim 4.000.000 euro, proiectele implementate în cadrul acestei linii de finanțare vor contribui la creșterea sectorului economiei sociale, prin înființarea și dezvoltarea unor structuri ce își asumă un rol economic activ în procesul de incluziune socială, cum ar fi cooperativele, ONG-urile (fundaţii şi asociaţii), precum şi alte organizaţii non profit. Suma maximă alocată dezvoltării sau înființării unei întreprinderi de economie socială este de 200.000 euro, sumă care este finanțată din cadrul schemei de minimis. Această sumă reprezintă un element de noutate față de cererile anterioare, fiind stimulată crearea de locuri de muncă sustenabile. Astfel, în cadrul unei singure structuri sociale, vor fi create 8 noi locuri de muncă. Pentru mai multe structuri din cadrul unui proiect, algoritmul diferă. De exemplu, la 8 structuri numărul de locuri de muncă nou create este de 36.

Aplicanți eligibili

ONG-uri; cooperative; furnizori de servicii sociale; furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi; întreprinderi implicate în economia socială; autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale); Ministerul Muncii; unități de cult și asociații religioase; sindicate; patronate.

Grupul țintă vizat

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, grupul ţintă eligibil cuprinde persoane din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, familii care au mai mult de doi copii și/sau familii monoparentale, copii în situaţie de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, victime ale violenţei în familie, femei aflate în situaţie de risc, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane, persoane afectate de boli ocupaţionale.

Grupul țintă eligibil mai cuprinde și lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, îngrijitori personali din instituţii rezidenţiale, manageri ai structurilor economiei sociale, specialişti şi formatori implicaţi în economia socială.