Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a aprobat prin ordin calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale, care se pregătesc pentru competiţiile internaţionale sportive sau pe discipline, precum și pentru absolvenţii de liceu care susţin admiterea în universităţile din străinătate în aceeași perioadă cu examenul naţional de bacalaureat.

Astfel, sesiunea specială se va desfășura în perioada 14-27 mai, la Brașov.

 

Elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială își vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii școlare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei școlare a acestuia în timp util.