Proiect de lege

Pe ordinea de zi, la Camera Deputaților, se află un Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, act normativ adoptat, în octombrie 2015, și de Senat. Documentul este programat să intre în vigoare începând cu data de 20 mai.

Printre reglementări se numără obligaţia firmelor și instituţiilor publice care furnizează servicii de utilitate publică să accepte plăţi cu cardul, micșorarea plafonului cifrei de afaceri de la care comercianţii cu amănuntul vor fi obligaţi să accepte și plăţi cu cardul sau acordarea avansurilor în numerar de către agenţii economici care au terminale de plată și care acceptă acest serviciu.

 

Instituţiile publice, obligate să accepte plăţi cu cardul

Legea stabilește obligativitatea pentru unii operatori economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și pentru instituţiile publice, inclusiv cele care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere etc., de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Odată adoptată legea, contribuabilii vor putea plăti cu cardul taxele și impozitele locale, iar autoritățile locale vor fi obligate să accepte această modalitate de plată. Totodată, operatorii economici care desfășoară activităţi de comerţ cu amănuntul și realizează anual o cifră de afaceri de cel puţin 10.000 de euro, față de 100.000 de euro, cât este în prezent, vor avea, de asemenea, obligația de a accepta această modalitate de plată.

 

Puteți scoate bani, prin POS-ul comerciantului

Astfel, clienţii cu card bancar vor putea să retragă bani direct de la comercianţii care au POS, dar doar dacă vor face cumpărături din aceste magazine. Comercianții vor fi obligați să acorde avansuri în numerar la terminalele de plată, cu condiţia să fi încheiat cu emitenţii cardurilor un contract privind acceptarea serviciului de acordare de avansuri de numerar. În acest sens, agenţii economici vor fi obligaţi să afișeze, la loc vizibil, un semn privind acordarea avansului în numerar, precum și informaţii privind costurile acestui serviciu. Așadar, dacă proiectul de act normativ își va încheia parcursul legislativ, POS-urile din supermaketurile, benzinăriile, farmaciile sau magazinele universale care vor accepta serviciul de acordare a avansului de numerar vor avea și funcţia de bancomat pentru clienţi, așa cum se întâmplă deja în multe ţări europene, dar și în SUA. Totuși, avansul acordat nu va putea depăși suma de 200 de lei. Dacă numerarul disponibil nu va acoperi suma cerută de client, operatorul economic va acorda suma disponibilă pentru astfel de operaţiuni. De asemenea, comercianţii vor putea percepe, de la titularul cardului, o sumă care nu va depăși 1% din valoarea avansului acordat.

 

Sancțiuni în caz de nerespectare a legii

Operatorii economici care nu vor respecta prevederile legale, vor fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei dacă:  vor refuza plata cu cardul (aceleași amenzi se vor aplica și instituţiilor publice); nu vor accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit; vor refuza să acorde avansuri în numerar, din soldul existent în casă și din încasările zilei, odată ce au acceptat acest serviciu.

 

Tot contravenţie va fi considerată și lipsa afișării semnului privind acordarea avansurilor în numerar, precum și lipsa informaţiilor privind costurile pe care le implică retragerea în numerar direct din magazine, dar amenzile vor fi cuprinse între 5.000 și 15.000 lei.