Exerciţiu tactic de protecţie civilă, într-o zonă specială

“Pe 7 noiembrie a.c., la ora 11.10, un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter, produs în Vrancea – a afectat puternic acea zonă, Capitala și tot sudul României. În București, dar și în alte localități ale țării – s-au produs importante pierderi umane și materiale. Au fost afectate grav căile de comunicație, infrastructura energetică și de gospodărire comunală, iar activitatea economico-socială a fost paralizată.” (Din scenariul  acestui exercițiu)

Această simulare a luat în calcul consecințele unui eventual cutremur major în zona Vrancea.

Astfel, pe amplasamentul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH-Grup 1) au avut loc distrugeri parțiale ale Centrului Producție Radioizotopi (CPR), Departamentului Fizică Hadronică (DFH), Departamentului Fizică Nucleară (DFN), Departamentului Acceleratoare Tandem (DAT) și ale Stației de Tratare Deșeuri Radioactive (STDR). S-au blocat căile de transport între CPR și STDR, au fost semnalate incendii în clădirile DFH și STDR. În zona CPR – DFH s-a semnalat un incident ce a constat în căderea și distrugerea a două containere – unul cu produse radioactive și unul cu produse chimice, dintr-o autospecială destinată transportului de produse radioactive. Este posibil ca zona să fie contaminată radioactiv și chimic.

Imediat după producerea seismului s-au mai identificat victime intoxicate cu fum (una), în zona CPR – STDR și ardere cu foc deschis (o victimă), în perimetrul STDR – DAT.

Au fost avariate rețe­lele de alimentare cu gaze și apă, rețeaua de alimentare cu energie electrică; comunicațiile telefonice și infrastructura IT.

Prompt, conducerea IFIN-HH, a dispus luarea măsurilor ce se impun pentru salvarea personalului, limitarea și înlăturarea urmărilor dezastrului. Imediat după producerea cutremurului au fost date dispoziții preliminare echipelor de intervenție pentru luarea măsurilor urgente (oprirea alimentării cu energie electrică, gaze și salvarea victimelor). Au intrat în acțiune echipele de cercetare ale protecției civile, protecției radiologice, echipele PSI și echipa de intervenție CPR, conform Planului de Prevenire a Poluării Accidentale. Conducerea IFIN-HH a stabilit Concepția ac­­țiunilor și dispozitivul de intervenție. De aseme­nea, au venit în ajutor for­țele și mijloacele în spri­­­­­jin, consemnate în documentele specifice.

Scenariu de groază!

Din fericire, ceea ce am relatat mai sus a fost doar scenariul unui exercițiu de intervenție, în primă urgență, în cazul producerii unui cutremur major, cu efectele descrise, care a afectat serios “cetatea cercetării științifice” de la Măgurele, o zonă extrem de sensibilă, obiectiv strategic de interes național. Menționăm că această pri­mă urgență se referă la salvarea victimelor, stingerea incendiilor, neutralizarea substanțelor chimice și radioactive. După 48 de ore se trece la urgența a-II-a, care se referă la re­facerea infrastructurii energetice, de apă, gaze, canal și comunicații.

Scopul exercițiului a fost acela de a verifica fiabilitatea și aplicabilitatea documentelor specifice în caz de dezastre și situații de urgență, modul de asigurare a managementului acțiunilor și de gestio­nare a situațiilor create, capacitatea de organizare și desfășurare a acțiunilor de intervenție pentru limitarea și înlăturarea urmărilor cutremurului și a consecințelor conexe produse pe platforma de la Măgurele.

Derularea alertă a in­tervenției a introdus în scenariu – mașini de pompieri, ambulanțe, echipe de cercetare-protecție civilă, o targă așezată pe un scripete – pentru salvarea victimelor dintr-o clădire, cort de prim ajutor și, evident – recuzita necesară – victime, recipienți cu substanțe posibil radioactive etc.

Bilanț

La finalul exercițiului s-au tras o serie de concluzii. Ideea centrală a fost aceea că: “Planul de protecție civilă, Planul de intervenție la situații de urgențe radiologice și Planul de prevenire a poluărilor accidentale și procedurile existente de aplicare în cadrul IFIN-HH asigură managementul necesar în condițiile unei situații de urgență. Echipele de intervenții proprii, precum și cele venite în sprijin, cunosc în detaliu modul de acțiune într-o situație de urgență. Eficiența si eficacitatea intervenției au demonstrat că echipele de intervenție au aplicat întocmai procedurile și logistica în si­tuații de urgență. Iar, re­ușita exercițiului efectuat a reliefat că, la apariția unei potențiale situații de urgență, echipele interne ale IFIN-HH și echipele externe specializate venite în sprijin în astfel de situații, gestionează cu operativitate pericolele apărute”, ne-a declarat Adrian Nicolae, șeful Compartimentului de prevenire și protecție din cadrul Institutului, coordonatorul execițiului.

Pe toată perioada desfășurării exercițiului, jandarmii au asigurat paza obiectivului, conform misiunilor specifice. Pe timpul derulării alertei, pe platforma IFIN-HH au fost prezenți salariații și conducerea institutului, reprezentanți ai Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ilfov, Salvării și ai Societății de Cruce Roșie, ai CNCAN și Primăriei Capitalei, dar și ai primăriei Măgurele și din partea Prefecturii Ilfov, prefect Speranța Cliseru.