Guvernul a decis prelungirea până la 31 decembrie 2016 a valabilității licențelor de traseu și programul de transport în baza cărora se efectuează servicii regulate de transport de persoane între București și localitățile ilfovene.

Ordonanța adoptată de Executiv asigură cadrul legal pentru continuarea activității de către operatorii economici, în condițiile în care, potrivit Autorității Metropolitane de Transport București (AMTB), sunt înregistrați zilnic circa 110.000 de călători, precizează Executivul. Autoritatea Metropolitană de Transport București nu acordă compensații, scutiri de redevență sau alte fonduri din surse de stat operatorilor de transport pentru prestarea serviciului de transport public local în zona metropolitană București. „Măsura prelungirii valabilității licențelor de traseu și programului de transport rutier de persoane între București și localitățile din Ilfov a fost necesară pe de o parte ca urmare a Hotărârii 747/18 aprilie 2014, pronunțată de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unitățile administrativ-teritoriale în zona metropolitană București 2014-2020. Pe de altă parte, în prezent există pe rolul Curții de Apel București Dosarul cu nr.1027/2/2014 unde, pe fond, s-a admis acțiunea împotriva AMTB și s-a anulat programul de transport al Autorității, sentința fiind atacată cu recurs la ÎCCJ în data de 18.02.2015, cauza aflându-se în procedura de filtru. În aceste condiții, până la judecarea în fond a cauzei, a fost necesară măsura legislativă adoptată de Guvern, pentru asigurarea în continuare a serviciilor de transport în această zonă, în condiții de legalitate’’, mai precizează Executivul.

 

Legi care reglementează serviciile de transport

Prin Legea 225/2013 privind aprobarea OUG 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport județean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul București și localitățile ju­dețului Ilfov. Ulterior, prin Legea 172/2015 privind aprobarea OUG 42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, valabilitatea licențelor de traseu și a programului de transport de persoane prin servicii regulate între București și localitățile județului Ilfov a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2015.