Ai reuşit, în ­­sfâr­şit, să-ţi achiziţionezi un teren în zona Ilfovului şi vrei să-ţi ridici casa la care visezi de o viaţă? Avocatul Marius Coltuc te ajută să înţelegi mai bine ce implică, din punct de vedere legal, construcţia unei clădiri de locuit.

Proiectul casei

Poţi să-l realizezi singur, dar e bine este să te consulţi şi cu un arhitect. El trebuie să cuprindă suprafeţele, funcţiunile şi utilităţile din dotarea locuinţei. Arhitectul te poate ajuta să faci anumite modificări în ­ceea ce priveşte racordarea la utilităţi, estetica imobilului şi te poate îndruma astfel încât, să eviţi problemele specifice terenului sau vecinătăţilor. “Ajunsă pe masa proiectantului, tema de pro­iectare va fi finaliză într-un proiect. Pentru a nu avea surprize că proiectul diferă de ceea ce ai discutat cu arhitectul, cere să vezi şi să avizezi forma finală a temei”, spune avocatul Marius Coltuc.

Studiul de fezabilitate
La actele necesare construirii imobilului trebuie să anexezi şi un studiu de fezabilitate. “Acesta cuprinde schiţa la scară largă cu o descriere a suprafeţelor şi cu estimarea costurilor”, explică avocatul Coltuc. Do­sarul trebuie să cuprindă: schiţa de amplasament a terenului la scara 1:500, schiţa de amplasament a te­renului la scara 1:2000 şi schiţa de amplasament cu poziţia casei pe teren.

Certificatul de urbanism
Actul îţi va fi eliberat de primăria locală prin Biroul de Urbanism. Prin intermediul acestui document ţi se fac cunoscute elementele ce caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al construcţiei. Certificatul îţi este de un real folos, din el vei afla ce ai voie şi cum poţi construi. Potrivit avocatului, documentul îţi oferă informaţii cu privire la: „regimul de înălţime a construcţiei, poziţia acesteia (aliniamente faţă de stradă, vecini etc.), cota de înălţime la cornişă, valoa­rea maximă pentru Procentul de Ocupare, valoarea ma­ximă pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculată ca raport între aria construită desfăşurată şi aria lotului de teren.”

Autorizaţia de construcţie
Ţi-o eliberează primăria şi este obligatorie ca să demarezi lucrările de cons­trucţie. Pentru obţinerea ei, ţi se pot cere avize de la:

 • Oficiul de Cadastru – Stu­­­diu Studiu pedologic și Cer­tificat de scoatere a te­renului din circuitui agricol (dacă e în zonă agricolă);
 • Electrica;
 • Distrigaz;
 • salubritate;
 • reţele telefonice – Romtelecom;
 • Pompieri;
 • Direcţia de Sănătate Publică – SANEPID;
 • Admininistaţia Drumuri şi Poduri;
 • Poliţie;
 • Autoritatea Română de Avia­ţie – dacă terenul se află într-o zonă specială,
 • MapN – dacă terenul e în apropierea unui aeroport militar, 
 • SRI – dacă terenul e în proximitatea unui obiectiv SRI,
 • Ministerul Culturii şi Cultelor – dacă terenul e într-o zonă de interes arheologic;
 • Ministerul Apelor şi Pro­tecţiei Mediului ş.am.d.

Taxa de eliberare a autorizaţiei de construcţie
Reprezintă 0,5 % din valoarea construcţiei sta­bili­tă pe baza declaraţiei tale şi în funcţie de suprafaţa des­făşurată a acesteia. Va­loa­rea declarată nu poa­te fi mai mică decât cea de­ter­mi­­nată potrivit prevederilor legale în vigoare privind impozitele şi taxele locale.

„Atenţie! Pentru a pu­tea construi pe un teren ­aflat în extravilan trebuie mai întâi să îl introduci în intravilan. Aprobarea e dată de Consiliul Local. În funcţie de ceea ce vrei să construieşti, primăria îţi poate solicita şi Plan de Detaliu, Plan de Urbanism Zonal şi Plan de Urbanism General.”