Potrivit unui comunicat al CECCAR Ilfov, în ziua de 28 martie, ora 16.00, locația Sala Amfiteatru „Marin Toma”, str. Intr. Nestorel 2-4, București, sectorul 4, clădirea CECCAR Filiala București, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei din județul Ilfov a Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România.

Adunarea va avea pe or­dinea de zi următoarele puncte:

  • Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul trecut;
  • Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;
  • Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul trecut;
  • Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
  • Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfășurată în anul trecut;
  • Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
  • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
  • Aprobarea listei experţilor contabili de onoare și a contabililor autorizaţi de onoare;
  • Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

Diverse
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 18.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
Președinte filială-Maria Constantin

Articol apărut in ediția de prin a Jurnalului de Ilfov nr. 340