Așa cum spuneam într-un articol anterior, comuna Corbeanca se află într-un amplu proces de dezvoltare și modernizare. Edilii acestei așezări emblematice pentru județul Ilfov, primarul Valeriu Anton, viceprimarul Adrian Hojda și membrii Consiliului local, sunt preocupați ca așezarea pe care o gospodăresc să ajungă la standarde demne de suratele sale din Europa.

Articol apărut în nr. 385 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

O primă dovadă că așa stau lucrurile este finalizarea unei rețele de canalizare unică pe continentul european. Ea a fost realizată, printr-un proiect finanțat din fonduri europene, de către operatorul regional de apă și canal, RAJA Constanța.

Cea mai mare rețea de canalizare cu vacuum din Europa

Proiectul a avut ca sarcină „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din comuna Corbeanca”, și a cuprins lucrările aferente extinderii rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Corbeanca, în valoare de 44.189.101,58 lei fără TVA. Lucrările au avut în vedere și localitățile aferente acestei comune, respectiv Tamași, Petrești și Ostratu. În această valoare au fost incluse lucrări de extindere a rețelei de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID cu o lungime totală de 39.950 m și realizarea de branșamente la rețeaua de distribuție a unui număr de 3.400 abonați. Pentru sistemul de canalizare soluția adoptată a fost de realizare a rețelei de canalizare menajeră prin vacuum cu conducte din PEID cu o lungime de 48.533 m, precum și realizarea unei rețele de canalizare menajeră gravitațională cu conducte din ceramică vitrificată, cu o lungime de 981 m.

„Această investiție este unică în România, fiind cea mai mare canalizare cu vacuum din Europa și asta nu doar prin utilizarea acestei tehnologii dar și datorită dimensiunii rețelei. Ea poate fi descrisă ca un efort ambițios menit să asigure confortul locuitorilor și eficiența în exploatare”, ne-a spus primarul Valeriu Anton.

Date tehnice impresionante

Sistemul este completat prin realizarea de cămine de vizitare, 1.500 camere de vacuum, 2 Stații de pompare apă uzată menajeră, 4 Stații de vacuum, 1 Rezervor tampon, 4 Stații de admisie aer și conducte de refulare ape uzate menajere, cu lungimea totală de 9.796 m. La acest sistem impresionant de colectare a apelor menajere urmează să fie racordați 3.400 de abonați.

A fost reabilitată și alimentarea cu apă

Tot în cadrul acestui proiect, s-a realizat și „Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din orașul Buftea și comuna Corbeanca”. Valoarea totală a acestui contract a fost de 12.970.241,91 lei fără TVA. În cadrul contractului, pentru localitatea Corbeanca au fost executate 4 foraje noi de mare adâncime (300 m), complet echipate și automatizate, în satul Ostratu 2 foraje noi, complet echipate și automatizate, extinderea aducţiunii de la captările din puțuri la gospodăriile de apă din Corbeanca și Ostratu, în lungime totală de 1.035 m. De asemenea, s-a procedat și la refacerea împrejmuirilor și extinderea Gospodăriei de apă existentă în Corbeanca, a stației de clorinare, a stației de pompare, prin mărirea capacității la 19,66 l/s și construcția unui rezervor de înmagazinare cu un volum de 600 mc. În satul Ostratu s-a construit o stație de tratare a apei cu instalație de demanganizare – deferizare și instalație de clorinare, stație de pompare cu o capacitate de 17,67 l/s și un rezervor de înmagazinare cu un volum de 300 mc. Lucrările sunt, în prezent, finalizate și complet funcționale.

Un parc deosebit, amenajat în Corbeanca

Edilul comunei ­ne-a mai vorbit despre un alt proiect prin care comuna se va mândri cu unul dintre cele mai frumoase parcuri din județ. Parcul se va întinde pe o suprafață de 3 hectare, mai precis 29.987 mp. El va fi realizat în centrul comunei Corbeanca, pe strada Dispensarului, între Stația de pompare și tratare a apei și Centrul Medical Cardiorec.

„Amenajarea acestui parc se va realiza în urma unei asocieri cu Consiliul Județean Ilfov, care va contribui cu jumătate din suma necesară în acest scop. Investiția totală se ridică la un cuantum de 8.241.700 lei, din care 4.120.850 lei vor fi primiți de la Consiliul Județean Ilfov și 4.120.850 lei vor fi asigurați din bugetul local”, ne-a precizat primarul Valeriu Anton.

Un ansamblu pentru recreere unic în Ilfov

Lucrurile nu se opresc doar aici, pentru că este vorba de un proiect integrat. Edilii s-au gândit că în acest loc de recreere ar fi cât se poate de potrivit și un Centru Cultural, care va face corp comun cu Parcul Corbeanca. Acest proiect va fi realizat de Compania Națională de Investiții, care a înche­iat deja contractul de achi­ziție publică. ­Suma estimată a lucrării în acest moment depășește 1.200.000 euro și este realizată din venituri extrabugetare. Centrul Cultural Corbeanca va avea o sală de spectacole de 250 de locuri, foaier și anexe, cabine tehnice, dar și spații cu activități liniștite, săli de conferințe, spațiu de expoziții, centru de informare, săli de activități (cercuri), spațiu de bibliotecă – mediatecă etc.

„Pentru ambele proiecte primăria a făcut demersurile necesare încă de acum aproape 3 ani. Acest centru va permite comunității Corbeanca să aibă acces la evenimente culturale, conferințe, spec­tacole și, nu în ultimul rând, să poată organiza întâlniri cu cetățenii comunei. Aici vor fi organizate diverse activități și cercuri destinate copiilor, dar și adulților. Data estimată de finalizare este decembrie 2018”, ­ne-a spus primarul comunei Corbeanca, Valeriu Anton.