A fost semnat primul contract de execuție lucrări din proiectul strategic de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Ilfov

⬤ Este, practic, debutul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, un proiect cofinanțat în cadrul POIM,
a cărui valoare totală se ridică la peste 260 de milioane de euro

⬤ Este, practic, debutul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov,
în perioada 2014 – 2020“, un proiect cofinanțat în cadrul POIM,
a cărui valoare totală se ridică la peste 260 de milioane de euro

La sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost semnat, săptămâna trecută, contractul de execuţie lucrări R-03 ”Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Pantelimon, Brănești”, atribuit asocierii Acvatot S.R.L. – Omega Star Sistems S.R.L. – Mid Instal 2003. Contractul are o valoare estimată de 89.920.077,49 lei fără TVA.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 544, ediția print

Lucrările acestui contract fac parte din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Amintim aici că acest proiect prezentat pe larg în Jurnalul de Ilfov, este considerat unul strategic pentru județ, având o valoare totală de 261 de milioane de euro. Prin intermediul lui, vor beneficia de acces la apă sigură din punct de vedere calitativ și cantitativ 193.246 de locuitori, iar 118.310 de locuitori vor avea acces la rețeaua de colectare și tratare a apelor uzate, contribuindu-se, astfel, la o mai bună protejare a mediului și a sănătății publice.

Beneficiarii acestui proiect major sunt locuitorii din: Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domnești, Glina, Jilava, Grădiștea, Gruiu, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia și Tunari. Principalii indicatori prestabiliți a se realiza în cadrul proiectului fac referire la aproape 600 km de rețea nouă de distribuție apă potabilă și 7 km de rețea reabilitată, aproape 110 km de rețea nouă de aducțiune și 1 km reabilitată, peste 600 km de rețea nouă de canalizare și aproape 2 km reabilitată, 24 de rezervoare de înmagazinare apă, 27 de stații de tratare a apei, 6 stații de epurare ape uzate, care deservesc aglomerări cu peste 10.000 de locuitori și tot 6 stații de epurare a apei uzate care deservesc aglomerări de sub 10.000 de locuitori.

Contractul semnat săp­tămâna trecută include o serie de lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Pantelimon și Brănești – lucrări ce constau în extinderea rețelei de distribuție apă – 30,3 km în orașul Pantelimon și 33,2 km în comuna Brănești, extinderea rețelei de canalizare – 24,8 km în Pantelimon și 29,1 km în Brănești și construirea de noi stații de pompare apă uzată – 6 bucăți în Pantelimon, respectiv 12 bucăți în Brănești. Contractul de lucrări mai cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții. Durata de execuție a lucrărilor este de 34 de luni de la data emiterii ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor. Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Cheia dezvoltării durabile a județului

”Semnarea primului contract de execuție lucrări, în Pantelimon și Brănești, marchează, efectiv, debutul celui mai important proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Ilfov. Suntem bucuroși și pe deplin conștienți de responsabilitatea majoră pe care o avem. Adaptarea infrastructurii de apă și canalizare la dezvoltarea urbanistică a localităților ilfovene și la nevoile comunităților locale reprezintă, între altele, cheia pentru o adevarată dezvoltare durabilă a județului”, a declarat, cu prilejul semnării contractului, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. 

În completare, primarul orașului Pantelimon, Marian Ivan, a punctat că ”probabil nu e o coincidență faptul că primul contract din POIM se execută în Pantelimon și Brănești, întrucât aceste două localități sunt cele care, în anul 2009, au pus bazele proiectului Apă Ilfov. La rândul său, primarul comunei Brănești, Niculae Cismaru, a amintit de ”experiența în implementarea proiectelor de infrastructură” și a adăugat că autoritatea locală este pregătită să sprijine operatorul în derularea acestui contract de lucrări.

Ani de muncă, pregătire și negociere pentru aprobarea finanțării europene

Nu în ultimul rând, directorul general al Apă ­Ilfov, Cătălin Drăgilă, s-a declarat conștient că semnarea acestui prim contract este ”doar o victorie de etapă” din cadrul ­POIM, în spatele căreia stau ani de muncă, pregătire și negociere a aplicației de finanțare. ”După un lung șir de obstacole birocratice și legislative, suntem printre puținii operatori din țară care au obținut aprobarea finală a finanțării proiectului de către Comisia Europeană. Misiunea Apă Ilfov este de a răspunde modului accelerat în care județul Ilfov se dezvoltă și avem convingerea că aceste lucrări strategice vor fi implementate cu succes”, a dat asigurări Cătălin Drăgilă.