Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit anunţă că, în conformitate cu decizia Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rura-lă, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121, „Modernizarea exploataţiilor agricole” și Măsurii 123, „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, se prelungeşte până în data de 1 martie 2013. Prin urmare, această cea de-a zecea sesiune se va desfășura în perioada 26 nov. 2012-1 martie 2013. Ter-menul limită pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 și Măsurii 123, în această sesiune, este vineri, 1 martie 2013, ora 12:00.