Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va trimite scrisori către firmele mijlocii din București și Ilfov prin care va detalia detalia informaţiile necesare solicitării facilităţilor la plată, în cadrul unui proiect pilot care se va derula până la finele acestui an.

Proiectul are ca scop final recuperarea arieratelor fiscale înregistrate de contribuabilii mijlocii din municipiul București și judeţul Ilfov. „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală își dorește să vină în sprijinul contribuabililor cu dificultăţi financiare, explicându-le personalizat despre posibilitatea de a beneficia de facilităţi la plata obligaţiilor fiscale restante, în vederea eliminării riscului de blocaj financiar al firmei, ce poate fi determinat de aplicarea prevederilor Codului de Procedură Fiscală referitoare la executarea silită“, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Pentru evaluarea oportunităţii unei astfel de iniţiative la nivel naţional, ANAF va implementa acest proiect pilot pană la finele acestui an, urmând ca, în funcţie de impactul creat în rândul firmelor mijlocii și de rezultatele obţinute, acest demers să continue și asupra celorlalte categorii de contribuabili.

Pentru restul contribuabililor, informaţiile necesare, precum și categoriile de eșalonări fiscale permise de legislaţia în domeniu, sunt făcute publice atât pe site-ul ANAF, cât și la sediile organelor fiscale teritoriale, se mai arată în comunicatul ANAF.

ANAF va demara la 1 mai un program pilot de combatere a muncii la negru, care vizează contribuabilii cu risc de evaziune din regiunile Ploiești și Brașov, prin controale și inspecţii, programul urmând să fie extins la nivel naţional de la 1 ianuarie 2015. 

În urma proiectului pilot, ANAF va realiza un model de conformare și va stabili un program riguros de control și de inspecţie, axat pe identificarea muncii nedeclarate și subdeclarate, proiectul urmând să fie extins în toată ţara de la 1 ianuarie 2015 și pe întreaga perioadă de prescripţie a obligaţiilor fiscale.