Termenul de cheltuire a sumelor alocate în contractele de asociere, prelungit la 30 de luni

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 28 iunie 2019, care a fost condusă de președintele Petre Popeangă și l-a avut invitat pe prefectul județului Ilfov, Mihai – Sandu Niță, a avut pe Ordinea de zi opt proiecte de hotărâri plus diverse, dintre care Proiectul de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public a fost amânat.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 458, ediția print 

Primul proiect aprobat de Consilierii județeni privește modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, prin modificarea Organigramei și Statului de funcții. În noua Organigramă, aprobată, se regăsesc înființate ori desființate posturi în cadrul aparatului de specialitate al CJI. Atribuțiile personalului din cadrul aparatului de specialitate al CJ Ilfov se regăsesc în Regulamentul de organizare și funcționare.

Un al proiect de hotărâre aprobat pe 28 iunie se referă la modificarea unor contracte de asociere aflate în derulare, încheiate între județul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov. Mai precis, se aprobă modificarea termenului de cheltuire a sumelor alocate, de la maximum 18 luni, la maximum 30 de luni de la data virării sumei, prevăzut în Capitolul ”Contribuția financiară la realizarea obiectivului”, respectiv în Capitolul ”Drepturile și obligațiile părților”, din unele contracte de asociere aflate în derulare, încheiate între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.  Președintele CJ Ilfov este împuternicit să semneze actele adiționale la contractele de asociere în cauză.

Următorul proiect de hotărâre aprobat se referă la completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.

Planificare strategică și decizională la nivelul UAT

Consilierii județeni au aprobat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov – garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este creșterea calității procesului decizional și, implicit, a serviciilor furnizate cetățenilor prin introducerea mecanismului de fundamentare a deciziilor și de planificare strategică pe termen lung la nivelul UAT – Județul Ilfov. Bugetul total al proiectului a fost stabilit la o valoare de 339.923,50 lei, din care suma nerambursabilă este în valoare de 333.125,04 lei. S-a aprobat, de asemenea, cofinanțarea în valoare de 6.798,46 lei din bugetul local al județului Ilfov – CJ Ilfov. Proiectul mai are două obiective specifice, primul referindu-se la dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și proceduri standard pe baza unei metodologii fundamentate pe analiză ex-post a procesului decizional și a planificării strategice la nivelul UAT – Județul Ilfov în perioada 2014 – 2018.

Cel de-al doilea obiectiv specific presupune dezvoltarea și implementarea unui program de formare având ca obiect planificarea strategică și fundamentarea deciziilor în vederea întăririi capacității administrative a 80 de persoane (demnitari, consilieri, personal de conducere și execuție) ai UAT – Județul Ilfov – CJ Ilfov.

Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință a Consiliului Județean Ilfov și un sprijin financiar în sumă de 665.458,27 lei pentru realizarea lucrărilor de reparații, renovare și reabilitare Arhondaric la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov. Alocarea sumei se face din bugetul local al județului Ilfov, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

CJI, reprezentat la EXPO REAL de la München

De asemenea, ședința de consiliu a permis și aprobarea unui Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în München – Republica Federală Germania, în vederea participării la evenimentele prilejuite cu ocazia desfășurării celei de-a 22-a ediții a târgului internațional pentru investiții și proiecte imobiliare EXPO REAL, ce va avea loc în perioada 7 – 9 octombrie 2019.La acest eveniment, CJ Ilfov își propune atragerea de investitori și capital în  vederea dezvoltării mediului de afaceri, având în vedere avantajele competiționale față de alte județe sau regiuni, reprezentate în primul rând de proximitatea unei piețe de desfacere uriașe – Municipiul București, dar și de implementarea unor proiecte de infrastructură ori realizarea unui parc științific și tehnologic pe Platforma de Fizică de la Măgurele.

Nu în ultimul rând, consilierii județeni au aprobat numirea temporară a  doamnei-Alexandrina Niță în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

În cadrul aceleași sedințe, s-a decis înlocuirea unui număr de cinci consilieri județeni din partea PSD. Noii membri ai CJI din partea acestei formațiuni politice sunt: Rodica Anghel, Ilie Toma, Petrică Stoian, Radu Titus Marinescu și Cristian Mincu.