AJFP Ilfov a realizat, în 2019, un grad de încasare pentru venituri bugetare de 99,81%

Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Ilfov a prezentat, în luna martie, în cadrul ultimei ședințe de Colegiul Prefectural Ilfov, înaintea declarării stării de urgență din cauza COVID-19, Raportul de performanță pentru anul 2019. Virginia Velican, șeful AJFP Ilfov, a vorbit, în debutul ședinței, despre structura organizatorică a instituției, detaliind apoi activitățile de servicii interne, colectare persoane juridice, colectare persoane fizice, inspecţie fiscală și trezorerie.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 496

AJFP Ilfov a administrat, în 2019, 233.450 contribuabili, din care: persoane juridice – 61.808 (activi – 43.242, inactivi fiscal – 18.566) și persoane fizice – 171.642. Numărul de sedii secundare care au avut obligaţii declarative și de plată, potrivit legii, aflate în administrare la sfârșitul anului trecut, a fost de 5.022; numărul persoanelor fizice care au desfășurat activităţi economice în mod independent, în Ilfov: 1.129; numărul persoane fizice care au exercitat profesii libere: 2.412; asociaţii familiale: 1.334; alţi plătitori de impozite și taxe: 166.767; contribuabili cu creanţe în colectare: 125.078; contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal în lună: 54.486, din care, plătitori de impozit pe profit: 9.067; plătitori înregistraţi în scopuri de TVA: 16.958; plătitori de impozit pe venit din salarii: 22.439 și alţi plătitori: 46.660. Totalul declaraţiilor gestionate, pe fiecare tip de formular a fost de 776.455.

127,13% creștere a veniturilor colectate în 2019, față de 2018

Totalul veniturilor colectate anul trecut, pe cele patru bugete administrate de AJFP Ilfov, a însumat 6.158,67 milioane lei (față de 2.711,50 milioane lei în 2018), ceea ce reprezintă o creștere de 127,13% – datorită migrării contribuabililor mijlocii de la Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice București la agenția ilfoveană, începând cu 01.11.2018. Creșterea cea mai importantă, de 151,74%, faţă de încasările anului 2018, a fost înregistrată, în 2019, la bugetul de stat. La bugetul asigurărilor sociale de stat a fost o creștere de 110,96%, la bugetul asigurărilor pentru șomaj a fost o creștere de 100,86%, iar la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate s-a înregistrat o creștere de 74,25%. Pe surse ale bugetului de stat, încasările cele mai mari din 2019 faţă de 2018 au fost la: accize – 503,86%, impozit pe profit – 278,07% și TVA – 183,75%.

Realizarea indicatorilor de performanță specifici

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete) a fost de 99,81%; pentru venituri bugetare încasate în vamă (valori nete): 97,75%; de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric), inclusiv plăţi parţiale: 77,07%; de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite: 93,93%; rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice: 57,01%; rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice: 39,35%; numărul inspecţiilor efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice: 4,51; numărul inspecţiilor efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice: 3,72; sume stabilite suplimentar, pe un inspector, urmare a inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice: 1.657.109 lei; sume stabilite suplimentar, pe inspector, urmare a inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice: 847.977 lei; ponderea impozitelor, taxelor și contribuţiilor, pentru care s-a modificat baza de impunere în total impozite, taxe și contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice: 43,48%; diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice care înregistreaza pierdere fiscală: 2.439.000,75 lei; procent din solicitările în format hârtie, soluţionate în maximum 25 zile: 16,96%; procent din e-mail-uri, soluţionate în maximum 20 zile: 89,18%.

Realizarea indicatorilor de performanţă strategici

Rata sumelor eșalonate la plată în total sume aflate în executare silită: 4,79%; sume colectate în urma desfășurării activităţilor ANAF cu implicaţii în colectare (inspecţie fiscală, executare silită etc.) pentru persoanele fizice: 1.195.520 lei și 13.211.404 lei pentru persoanele juridice; grad de soluţionare în termen a deconturilor negative de TVA cu opţiune de rambursare (numeric): 23,31%; grad de soluţionare în termen a deconturilor negative de TVA cu opţiune de rambursare (valoric): 19,25%; grad de depunere electronică  a declaraţiilor fiscale: 99,25%; ponderea anuală a arieratelor fiscale totale în venituri fiscale colectate în an: 189,61%; ponderea anuală a arieratelor recuperabile în total venituri colectate în anul fiscal: 43,19%; rată de colectare a arieratelor: 14,17%; ponderea sumelor aferente actelor contestate admise sau desfinţate în totalul sumelor stabilite suplimentar la contribuabili persoane juridice: 0%; ponderea sumelor aferente actelor contestate admise sau desfinţate în totalul sumelor stabilite suplimentar la contribuabili persoane fizice: 0%; sume stabilite suplimentar urmare a inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice: 74.569.890 lei; sume stabilite suplimentar urmare a inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice: 6.180.700 lei.

Colectarea creanţelor fiscale

Pentru recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită s-au emis 98.215 titluri executorii, din care: 78.866 pentru persoane juridice și 19.349 pentru persoane fizice. S-au strâns, astfel, la bugetul general consolidat, din executare silită, 395,51 milioane lei – 372,42 milioane lei de la persoane juridice și 23,09 milioane lei de la persoane fizice. Au fost emise somaţii și s-au recuperat 199,77 milioane lei (59,51% din datorii); puse popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare pentru 184,69 milioane lei; puse popriri pe venituri (la terţi): 7,53 milioane lei; valorificate sechestre bunuri mobile: 0,10 milioane lei; valorificări sechestre bunuri imobile: 3,42 milioane lei. S-au organizat 109 licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate. S-au emis 79 decizii pentru atragerea răspunderii solidare și s-au recuperat 35,28 milioane lei, iar pentru 165 debitori s-a deschis procedura de insolvenţă (81,70 milioane lei). Au fost eliberate 162 de avize pentru înscrierea creanţelor fiscale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Facilitățile fiscale au făcut colectarea și mai eficientă

”Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare și de anulare a obligațiilor accesorii propuse prin OUG 6/2019 au avut un caracter excepțional și conjunctural urmărind, în principal, stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor bugetare principale, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare. Aceste facilități sunt mai eficiente decât procedura de executare silită, care reprezintă o modalitate de recuperare a creanţelor ce presupune costuri suplimentare, fără a asigura însă un nivel de încasare satisfăcător”, a explicat Virginia Velican.

Astfel, de la intrarea în vigoare a OUG 6/2019 și până la 16.12.2019, AJFP Ilfov a înregistrat 1.460 notificări/cereri privind intenția contribuabililor de a accesa prevederile Capitolului II – Anularea unor obligații accesorii (626 depuse de persoane juridice și 834 de persoane fizice). După ce au fost analizate documentația și îndeplinirea condițiilor impuse de lege (inclusiv a efectuării plăților din arierate și a celor constituite în anul curent), la nivelul AJFP Ilfov s-au emis 990 decizii de anulare accesorii. S-au încasat apoi, suplimentar la bugetul general consolidat, 69,14 milioane lei și au fost anulate accesorii totale în cuantum de 44,37 milioane lei.

Referitor la prevederile Capitolului I din OUG 6/2019 – privind instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, până la 31.10.2019, la agenția ilfoveană ­s-au depus 11 notificări. Iar prin OUG 6/2020 s-au adus modificări și completari la ordonanța din 2019, iar termenul de depunere a fost prelungit până la 31.03.2020 și a fost eliminat plafonul de un milion de lei.

Restituire taxei auto, unitar și fără discriminări

AJFP Ilfov a restituit taxa auto (taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante și timbrul de mediu pentru autovehicule) tuturor contribuabililor persoane juridice și persoane fizice care au depus documentaţii complete. De la intrarea în vigoare a OUG 52/2017 și până la sfârșitul anului 2019, AJFP Ilfov a restituit taxe auto în valoare totală de 114,21 milioane lei pentru 40.040 cereri depuse si aprobate.

Inspecţie fiscală: 510 controale la firme și aproape 100 la persoane fizice

În 2019 au fost realizate 520 acţiuni de control fiscal la 455 contribuabili persoane juridice din judeţul Ilfov. Valoarea totală a veniturilor suplimentare atrase la bugetul general consolidat, stabilită ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală la persoanele juridice, a fost de 102.211.040 lei. S-au înaintat organelor de urmărire penală 5 sesizări în vederea continuării cercetărilor, prejudiciile totale estimate fiind de 12.037.329 lei. S-au întocmit referate de înscriere în Lista contribuabililor inactivi pentru o societate comercială, iar o societate a fost reactivată. În anul de raportare ­s-au emis 4 decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru sume estimate la 7.182.179 lei.

S-au realizat 179 inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 12.138.026 lei. De asemenea, au fost efectuate 304 controale inopinate la contribuabilii care înregistrează neconcordanţe între impozitul pe profit înscris și declarat în situaţiile financiare anuale și declaraţia privind impozitul pe profit (D101), la contribuabilii care au evidenţiat în formularul D101 profit impozabil, fără a declara impozit pe profit, sau la contribuabili cuprinși în listele contribuabililor cu risc fiscal ridicat, fiind emise dispoziţii de măsuri în valoare de 4.853.884 lei.

În ceea ce privește inspecția fiscală la persoane fizice, în 2019 au fost derulate 92 de acţiuni de control fiscal, din care 30 de inspecţii fiscale parțial finalizate cu rapoarte de inspecţie fiscală și decizii de impunere/ decizie de nemodificare a bazei de impozitare.  Valoarea sumelor suplimentare stabilite ca urmare a acestor acţiuni a fost de 6.180.700 lei. S-au realizat 12 inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 885.950 lei.

Planuri 2020, înainte de pandemie!

AJFP Ilfov își propunea, pentru 2020, îmbunătăţirea colectării, creșterea nivelului încasărilor la bugetul general consolidat, îmbunătăţirea conformării voluntare și a activităţii de asistenţă pentru contribuabili, precum și, pe partea de inspecție fiscală, creșterea eficienţei și calităţii actului fiscal, aplicarea unui tratament echitabil, nediscriminatoriu, operatorilor economici și promovarea unui parteneriat real în relaţia directă cu contribuabilul.

În activitatea de trezorerie, se dorea implementarea unui sistem de transmitere și înregistrare electronică a popririlor, instituite în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, pe conturile operatorilor economici deschise la unităţile trezoreriei statului; revizuirea și actualizarea procedurilor operaţionale utilizate în activitatea structurii de trezorerie; continuarea acordării asistenţei tehnice de specialitate instituţiilor publice cliente în utilizarea programului pilot privind sistemul naţional de raportare – Forexebug, până la finalizarea stării de paralell-run; dezvoltarea componentei de plată on-line cu cardul de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, prin crearea posibilităţii tehnice de efectuare a plăţilor și de către contribuabilii persoane juridice; eliberarea extraselor de cont în format electronic pentru operatorii economici clienţi ai trezoreriei.