Pavel Sile, directorul Casei Județene de Pensii Ilfov

Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, directorul Casei Județene de Pensii Ilfov, Pavel Sile, ne ține la curent cu modificările apărute în această sferă de activitate. Iată care sunt, de această dată, ultimele noutăți pe care Pavel Sile ni le-a explicat amănunțit și cu multă claritate, însistând asupra schimbărilor survenite în ultima perioadă în acest domeniu atât de complicat și „delicat”, totodată.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 359, ediția print

pensii ilfov

Așa cum se cunoaște, începând din data de 1 iulie 2017, punctul de pensie a crescut de la valoarea de 917 lei, stabilită la 1 ianuarie 2017, la 1.000 de lei. Această mărire aduce după sine o serie de efecte asupra veniturilor diferitelor categorii de pensionari.

Ce efecte are mărirea punctului de pensie

Despre aceste efecte ne-a vorbit directorul Casei Județene de Pensii Ilfov. „Mulți pensionari care beneficiază de pensia minimă garantată de 520 de lei nu înțeleg cum se realizează mărirea punctului de pensie. Așadar, această pensie este constituită din două componente: cea care cuprinde vechimea efectivă în muncă – să zicem 15 ani de cotizare pentru care se primește o anumită sumă de bani – și diferența asigurată de stat, până la valoarea amintită. Ei bine, mărirea punctului de pensie se aplică exclusiv doar la componenta de asigurări sociale corespunzătoare vechimii în muncă, adică la cea a numărului de ani efectiv lucrați, nu la întreaga valoare de 520 de lei a pensiei minim garantate și asigurate de către stat, sumă care rămâne fixă. Mai clar: ai muncit 15 ani și ai ieșit la pensie, să zicem, cu 350 de lei. Statul contribuie cu încă 170 de lei, pentru a-ți asigura pensia minim garantată asigurată prin lege. Mărirea punctului de pensie are efect doar asupra celor 350 de lei care reprezintă vechimea efectivă în muncă. Pe de altă parte, mulți confundă valoarea punctului de pensie cu însăși pensia. Adică, ei cred că pensia lor va fi de 1.000 de lei. Nu înțeleg ce înseamnă acest punct de pensie, înmulțit cu punctajul mediu anual care reiese din calculul privitor la vechimea în muncă”, ne-a explicat Pavel Sile.

Vor crește și o serie de indemnizații

Odată cu majorarea punctului de pensie crește și indemnizația pentru Legea 8, care se acordă persoanelor care fac parte din uniuni de creație legal constituite ale artiștilor plastici, scriitorilor, compozitorilor și muzicologilor, cineaștilor, ziariștilor etc.

Aceștia primesc 50% în plus față de pensia inițială, dar nu mai mult de două salarii minime brute pe economie, adică 2.900 de lei.

De asemenea, în urma modificării valorii punctului de pensie, trebuia micșorat și indicele de corecție, de la 1,14 la 1,05.

„În această situație, cei care ieșeau la pensie la data de 1 iulie 2017 ar fi avut un indice de corecție mai mic și ar fi fost dezavantajați. De aceea, s-a hotărât ca acest indice să rămână neschimbat, la valoarea de 1,14”, ne‐a precizat directorul Casei de Pensii Ilfov.

Totodată, în urma creșterii punctului de pensie, se majorează și valoarea indemnizației de însoțitor, în cazul pensiei de invaliditate de gradul I, care reprezintă 80% din valoarea punctului de pensie, adică 800 de lei.

MAI PUȚINE bilete de tratament pentru anul 2017

„Cu biletele de tratament stăm mai rău decât în toții anii de până acum. Am înțeles că au fost făcute licitațiile și achizițiile publice de așa manieră încât ofertanții nu au știut să acceseze pagina de SEAP sau nu au știut să aplice ofertele pe SEAP și foarte mulți au pierdut și nu au mai putut fi înscriși. De aceea, numărul biletelor este mai mic decât cererea. Pentru anul acesta, Ilfovul a primit 2.334 de bilete, față de 3.327, anul trecut. Aproape cu o mie mai puțin. De asemenea, nu am primit nicio suplimentare”, ne-a spus directorul Pavel Sile.

Biletele de tratament pentru o perioadă de 16 zile sunt acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pe baza unui punctaj, care are în vedere mai multe criterii: dacă solicitantul a mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2-3 ani, categoria de pensie – de invaliditate sau limită de vârstă, cuantumul pensiei (întâietate au cei cu pensii mai mici).

Apoi, ei sunt repartizați în funcție de opțiuni și de punctaj. Rezultatele sunt afișate pe site-ul CJP Ilfov. Pentru a intra în posesia unui astfel de bilet, pensionarii trebuie să depună o cerere la Casa Județeană de Pensii Ilfov, în care să specifice stațiunea și perioada, cu cel puțin 30 de zile înainte de data în care dorește să plece. Pensionarul plătește doar jumătate din cuantumul pensiei, dacă valoarea acesteia nu depășește salariul mediu brut pe țară (3.131 lei – n.r), în caz contrar acesta achită biletul întreg. Pentru persoanele cu grad de handicap și tratament de recuperare biletul este gratuit. Însoțitorul acestuia va plăti 50% din valoarea biletului.

Biletul trebuie ridicat cu 7 zile înainte de data plecării

Există situații când cei care au primit alocarea automată nu se prezintă să ridice biletul, deși casa de pensii îi informează printr-o scrisoare că trebuie să facă acest lucru cu 7 zile înainte de plecarea în stațiune. Dacă nu o fac, pierd acest bilet, care poate fi astfel repartizat unei alte persoane. „Chiar dacă nu au primit scrisoarea noastră, ar fi recomandat ca înainte cu 8-9 zile de data plecării să se intereseze telefonic dacă li s-a aprobat solicitarea pentru biletul de tratament. În caz contrar, dacă nu se prezintă să-și ridice biletul, noi le afișăm la sediul nostru și pot beneficia de aceste bilete cei care le solicită.

Atenție la „împerecherea” cererilor!

Directorul Casei de Pensii Ilfov atrage atenția solicitanților de bilete de tratament care doresc să plece cu un însoțitor (soț/soție) cu privire la modul în care trebuie completată cererea. Pentru a nu se trezi repartizați în locuri de cazare diferite sau, în unele cazuri, să nu obțină biletul, aceștia trebuie să menționeze, la rubrica respectivă, numele însoțitorului (soția pe al soțului și soțul pe al soției).