˜ A primit undă verde și ”Programul anual de achiziții publice” pe anul în curs ˜ S-au ales și reprezentanții Consiliului pentru primul Comitet Director al ”Ilfov Business Hub”

 În ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 3 februarie a.c., a fost supus votului consilierilor județeni proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului, pentru 2016.

Cu mențiunea că sumele prevăzute în bugetul propriu al CJI – la venituri – sunt minime, iar cele trecute la capitolul cheltuieli sunt maxime, s-au aprobat pentru capitolul ”Autorități executive” aproape 54 de milioane de lei, pentru ”Alte servicii publice generale” – 10,3 milioane de lei, ”Dobânzi” – 5,3 milioane de lei, ”Apărare, Ordine publică și Siguranță națională” – aproape 1,4 milioane de lei, din care, pentru Centrul Militar Județean Ilfov – 783.500 lei, iar pentru ISU Ilfov – 616.000 lei. Capitolului ”Învățământ” i s-au alocat 14,3 milioane de lei, ”Sănătate” – aproape 16 milioane de lei, ”Cultură, recreere și religie” – 8,1 milioane de lei, ”Asigurări și asistență socială” – 66 milioane de lei, ”Protecția mediului” – 375.200 de lei, ”Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă” – 1,6 milioane de lei, ”Camera Agricolă Județeană Ilov” – 613.000 de lei, ”Transporturi” – puțin peste 48 de milioane de lei. În continuare, proiectul de buget prevede repartizarea a aproape 1,6 milioane de lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a altor 24 de milioane de lei, din cote defalcate din impozitul pe venit, de asemenea, pentru echilibrarea bugetelor locale. Numărul de posturi și cheltuielile de personal aprobate pentru aparatul de specialitate al CJI, precum și instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale Consiliului și cheltuielile de personal cu acestea, sunt de 411, respectiv 22 de milioane de lei, fond de salarii aferente, iar numărul de posturi și cheltuielile de personal exceptate, aprobate pentru capitolele ”Învățământ”, ”Sănătate”, ”Asigurări și Asistență Socială”, sunt de 1.906,5, cu un fond de salarii aferent de 65.282.176 de lei

 

De utilizat, un excedent bugetar de 131 de milioane de lei

Cel de-al doilea proiect de hotâre aprobat de către consilieri a vizat aprobarea utilizării a 131 de milioane de lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la finele anului trecut, pentru finanțarea cheltuielilor mai multor secțiuni de dezvoltare – Autorități executive, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare, Centrul Militar Județean, Sănătate, Cultură, Recreere și Religie, Transporturi, Căminul de bătrâni Periș, etc.

A trecut și ”Programul de achiziții”, pe anul în curs

Ținând seama de aprobarea bugetului propriu și ordinea de priorități privind acțiunile de intervenție ale anului 2016, în funcție de necesitățile obiective propuse de servicii și de lucrări, direcția Investiții a definitivat, iar consilierii județeni au aprobat, programul anual de achiziții publice, pe anul 2016. Execuția lucrărilor prevăzute va fi finanțată din sume alocate de la bugetul județean și alte sume legal atrase.

 

Contribuția CJI în asocierea de la Brănești

Hotărârea CJI 70/15.07.2015 ce vizează asocierea judeţului, prin Consiliu, cu unele UAT-uri, prin consiliile locale ale acestora, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public, a fost modificată. Pentru această asociere s-a aprobat, astfel, ”o contribuție CJI, de 2 milioane de lei (TVA inclusă), ce va fi asigurată în funcție de veniturile încasate la bugetul local al județului, iar contribuția CL Brănești va fi de 559.067,35 de lei (TVA inclusă) asigurată din bugetul local al comunei. Suma de 150.000 de lei se va asigura din alte surse”.

 

Tot despre asocieri, dar și o modificare de Statut

Un alt proiect de hotărâre, votat de către consilierii județeni, a vizat asocierea CJI cu mai multe consilii locale din județ, de asemenea, în vederea finanțării în comun a unor obiective de interes public.

Iar în ceea ce privește Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă ”ADIA – Ilfov”, s-a aprobat modificarea acestuia, contribuțiile reprezentând cotizații anuale fiind de ”un milion de lei/an pentru CJI, 20.000 de lei/an pentru fiecare CL comune membre, în parte și de 35.000 de lei/anual pentru fiecare CL – orașe membre, în parte.”

 

CJI, membru fondator Măgurele Science Park

Hotărârea CJI nr. 72/15.07.2015 pentru modificarea HCJI 19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN–HH, Măgurele High Tech Cluster și Primăria Măgurele – pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ”Măgurele Science Park” a fost completată cu următorul alineat: ”Se aprobă participarea CJI în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Măgurele Science Park”. Mențiunea expresă este necesară în dosarul înaintat judecătoriei, în vederea acordării personalității juridice asociației nou create.

 

Reprezentanții CJI pentru primul Comitet Director al ”Ilfov Businessb”

Ștefan Rădulescu, Irinel Scrioșteanu și Remus Trandafir au fost aleși de către consilierii județeni, prin vot secret, reprezentanții CJI în primul Consiliu Director al ”Ilfov Business Hub” (asociere între CJI, Măgurele High Tech Cluster și Fundația Institutul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, realizată în vederea constituirii, funcționării, evaluării și acreditării centrului de sprijin al afacerilor în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri”).